Projevy uspořádané strukurované vody v praxi – oborové reference

Všechny naše technologie působí na molekulární strukturu vody, které předávají určitou informaci ve formě vibrací. Po této energetické úpravě a uspořádání vnitřní struktury  se vodě  vrací  síla a vitalita přírodních pramenů, kterou ztratila při průmyslovém zpracování v úpravnách vody  rozbitím původních molekulárních struktur pomocí lopatek čerpadel, vystavení vysokému  tlaku v potrubí a dalším radiačním a energo-informačním vlivům. Tyto informační technologie vodě „vymažou  z paměti“  všechny negativní „zážitky“ a voda opět začne opět plně přijímat energie ze Země a hvězd a  se stane  životodárnou tekutinou, jako by právě  vytryskla z horského pramene, i když je napuštěna z městského vodovodu v paneláku.   Díky pozměněné struktuře se voda  jeví jako chutnější, je měkčí a vykazuje celou řadu dalších pozoruhodných vlastností

Vyšší přilnavost barev

například nižší povrchové napětí, čehož  s výhodou využívají malíři pokojů či polygrafický průmysl, kteří oceňují vyšší přilnavost barev. Voda se také vyznačuje vysokou mikrobiologickou stabilitou, tolik potřebnou pro  potravinářské výrobky, proto je oblast použití nabízených technologií tak  neskutečně široká.

 

Zvýšení výnosů

Rostliny zalévané vodou s uspořádanou strukturou  jsou zdravější a silnější, jsou chutnější a dosahují vyšších hektarových výnosů. Pokud má zvíře možnost volby –  a to i včela za letu – vždy si vybere strukturovanou vodu, vypije  jí více, protože mnohem více chutná,  což v období horka může zachránit i život. Veterináři shodně potvrzují, že zvířata, která pijí strukturovanou vodu,  potřebují daleko méně veterinární péče a lépe prospívají.

Oči už plavce nepálí i úspora tepla

Plavce v bazénech již od chloru nepálí oči a nesvědí pokožka. Snížení  povrchového napětí vody se projevuje tím, že pro překonání stejného bazénu je zapotřebí méně temp. Díky uspořádané struktuře vody, která kmitá na jiných frekvencích, plavci dosahují pocitu tepelné pohody dříve a to i při nižší teplotě vody.  Často provozovatelům bazénu po nasazení  technologie hlásí, že voda je moc teplá. Snížení teploty vody pochopitelně vede ke značnému snížení spotřeby energie. Další výhodou je  zkrácení sanitace, protože vodní kámen se nevytváří.

Čistá voda v biotopech

Toto řešení se dá použít i pro koupací jezírka a biotopy, s tím rozdílem, že proti řasám bojujeme nepřímo – voda se oživí, takže řasy více rostou, ale o to dříve se spotřebují živiny a s úmrtím řas se voda  šokově vyčistí.

 

 

 

 

Žádné plísně v pečivu

Pekaři, kteří používají strukturovanou vodu, vyhrávají evropské soutěže v kvalitě pečiva, hlásí redukci přidávání kvasnic o 25 %, přesto těsto lépe vykyne.  Do těsta  dávají  o 20 % více vody. Hotový výrobek si ponechává mnohem větší vlhkost a kyprost. Dochází k odbourání dříve přidávané africké gumy a hlavně  konečně žádné reklamace na plíseň v pečivu. Pekařské pece a parogenerátory se taky mnohem lépe čistí.

 

Revoluce v pivovarnictví

Pivovary, které u nás i v zahraničí používají technologii pro úpravu vody strukturováním,  vyhrávají evropské soutěže   v chuti a kvalitě piva. Nepasterizovaná piva se dají mnohem déle skladovat. Výtěžnost surovin je vyšší. Vyváženost a poměr chutí jsou  lepší. Hlavní kvašení se zkracuje o 1 až 2 dny.  Sanitace je kratší, neboť nevzniká vodní ani pivní kámen. Je úžasné,  jakých  úspěchů po nasazení technologie  na strukturování vody  dosáhl  první uživatel v ČR  pan Rambousek  v malém  pivovaru, který použití technologie na strukturování vody  přirovnává k revoluci v pivovarnictví http://rambousek.wz.cz/cze/onas.html

Dobrý vliv na kvalitu potravin

 Uvařená káva je chutnější, víno jemnější. Zmrzlina, která se vyrobila  ze strukturované vody, byla v Rakousku označena za nejlepší zmrzlinu v zemi. Strukturovaná voda hraje důležitou roli při výrobě jogurtů,  sýrů a v celém potravinářském průmyslu. Technologie na strukturování vody se dá použít i na hotové alkoholické nápoje, které  jsou po úpravě strukturováním  jemnější a chutnější a po jejich zvýšené konzumaci hlava nebolí, protože krev lépe váže kyslík. Proto bez nadsázky říkáme, že jde o  revoluční úpravu vody, která působí na vnitřní strukturu vody na molekulární úrovni.

Velký vliv na zdraví

 Strukturovaná voda mnohem lépe proniká do buněk i  mezibuněčného prostoru, kde lépe zajišťuje  jejich výživu  a mnohem lépe odplavuje škodliviny, což se projevuje na zvláčnění položky a pomalejším stárnutí.  Sám jsem po několika letech pití strukturované vody podstoupil biorezonanční vyšetření na přístroji BICOM a terapeutka nevěřícně kroutila hlavou:  „Mám v databázi výsledky více než 2000 klientů a ještě jsme neviděla tak čistou lymfu.“ Následně si koupila přístroj pro strukturování vody domů i na chatu a malou energetickou tyčinku s informační vodou.    Podle nejnovějších výzkumů má voda svůj vlastní imunitní systém, proto ovlivňuje i vodu v nás. Všichni známe z pohádek, že voda může být živá nebo mrtvá. Věda postupně přichází na to, že voda je živá. Voda s uspořádanou strukturou pomáhá při řadě zdravotních potíží,   jako  je ekzém, lupénka nebo dna, a v některých případech dokonce může  zachránit i život.    

 

Široké použití v průmyslu

Technologie na struktutování vody úspěšně pronikají do všech oborů lidské činnosti, včetně největších průmyslových a potravinářských podniků. Najdeme ji v cihelnách, kde díky snížení pvrchového napětí pomáhá zvláčnit cihlářskou směs, v těžebním průmyslu, kde  v měděných dolech pomáhá odplavovat sedimenty,    ve strojírenském, plastikářském, ale i metalurgickém průmyslu, kde lépe odmaštuje a chladí.

 

Úspora čistících prostředků

Prádelny, čistírny, umývárny i provozovny na  strojírenských výrobků mají jedno společné – výrazně  jim klesá  spotřeba pracích a čisticích prostředků a mírně i spotřeba energie.

 

 

 

Zlepšení přenosu tepla

Kdo někdy viděl vypouštět vodu z topení, ví, že jde o černou páchnoucí tekutinu, která na vnitřním povrchu topných systémů vytváří mazlavý film složený nejen z úlomků materiálu popř. koroze, ale hlavně z těl odumřelých bakterií a vodních živočichů, kteří se v topných rozvodech rádi množí. Tento vnitřní film má pochopitelně charakter  tepelné izolace. Po nasazení technologie na strukturování vody do oběžného topného systému  a  odkalení a vyčištění topného systému již má tekutina  v  potrubí charakter pitné vody, protože je mikrobiologicky stabilizovaná, a rozvody topné vody není nutné dále čistit. Úspora vlivem zlepšení přenosu tepla byla již v roce 1999 vyčíslena na  10 %.

 

Rozpuštění starých usazenin

Na většině našeho území  je voda tvrdá až extrémně tvrdá, což je dáno geologickým podložím a množstvím ve vodě rozpuštěných minerálů.  Kdo viděl zevnitř vodovodní potrubí   po mnoha letech používání, ví, že v něm hlavně u teplé  pitné vody příliš prostoru pro vodu nezbývá. Takto zanesené  potrubí  není možné opravit jinak než sbíječkou. Přesto existuje jiné, mnohem šetrnější a efektivnější řešení, které vodu na molekulární úrovni pozmění – tedy pozmění  její vnitřní strukturu a nejen že potrubí zevnitř zůstane čisté, ale dokonce dojde k rozpuštění starých usazenin.

Vodní kámen už se nevytváří

Strukturováním vody dochází ke změně forem vápníku z kalcitu na aragonit, takže se již neusazuje vodní kámen, respektive ho najdete v mazlavé, snadno odstranitelné formě.  Parogenerátory všech rozměrů a výkonů se proto mnohem lépe a snadněji čistí. 

 

Vše funguje v malém  i průmyslovém měřítku

Všechny dimenze potrubí

Průtokové jednotky (pro oběžné topné a chladicí systémy s červenou nálepkou) i systémy pro pitnou vodu (s modrou nálepkou) jsou k dispozici ve všech odstupňovaných průměrech od 3/8“ do 4“ (palcového průměru, tedy DN 10 až DN 100).  Ponorné válce jsou určené pro úpravu vody  v jímkách, nádržích, studnách  a jezírkách.

 

Reference na všech kontinentech

U technologie Grander jsou k dispozici reference od statisíců spokojených uživatelů ze všech kontinentů z  nejrůznějších průmyslových odvětví.  Máte-li potřebu konzultovat vhodné řešení pro Vaši aplikaci, rádi vám nabídneme bezplatné odborné poradenství a najdeme vhodné řešení, ať se jedná o jeden žejdlík, koupaliště  nebo velký pivovar.   Je nám ctí, že můžeme tyto kvalitní a vysoce technicky sofistikované originální výrobky na našem trhu propagovat a nabízet.

Výrobky jsou kvalitní, ale ceny rakouské, alternativně Vám proto  ve všech průměrech potrubí nabídneme naše vlastní v ČR vyvinuté a vyrobené řešení, které je minimálně stejně kvalitní jako  zahraniční, ne-li lepší, ovšem nemůže se zatím pochlubit tolika referencemi.

Informační technologie pro vodu – Bartušek