Představení nového produktu na úsporu kapalného paliva a snížení emisí výfukových plynů všech typů a výkonů spalovacích motorů.

Bio-energetický šetřič paliva FUELSAVER je relativně malé zařízení působící na molekulární strukturu paliva, kterou mění.Přístroj je použitelný do všech typů a výkonů spalovacích motorů od travních sekaček a motorových pil, přes motory osobních automobilů, traktorů, bagrů, lodí, letadel, autobusů a kamionů až k těžkotonážním automobilům s motorem až 2.000 HP a nosností až 300 tun. V plynové verzi již v ČR testujeme instalaci u stacionárního motoru kogenerační jednotky o výkonu 1 MW a ve vývoji je aplikace pro motory o výkonu 5 MW.

Výrobci motorů na celém světě se všemožně snaží o další vylepšení mechanické účinnosti a emisí svých produktů. Mnohdy investují nemalé částky do dalšího vývoje a účinnost vylepšují jen o desetiny procent, kterými se v oblasti mechanické účinnosti odlišují. Kdo ale záměrně na molekulární úrovni upravuje motorové palivo?

 

Proč použít technologii na úpravu paliva strukturováním?

Víte, že asi 20 % vámi natankovaného paliva projde motorem nespotřebovaných a spálí se až v katalyzátoru, nebo vyletívýfukem? A vy za ně zbytečně zaplatíte. Bio-energetický „Fuelsaver“ vstoupí do interakce s pohonnou hmotou, aby změnil molekulární strukturu uhlovodíku. Strukturováním se palivo na molekulární úrovni předpřipraví tak, aby byly odemknuté nízkomolekulární plynné ionizační řetězce. To zabezpečí optimální spalování a čisté výfukové plyny. Uhlovodíkové řetězce v benzinu a naftě neobsahují jen C-H vazbu, ale i C-C vazbu. Na vazby C-C se nedokáže navázat žádný kyslík, proto je najdeme ve výfukových plynech jako saze. Tím přicházíme o část výhřevné složky paliva. Po úpravě palivo lépe prohoří a vy ušetříte 6 až 20 % paliva ve vazbě na typ motoru a frekvence, které motor vytváří. Pro různé typy automobilů je úspora různá, což výrobce dokládá přehlednou tabulkou s vyčíslením úspory paliva pro jednotlivé typy automobilů. Běžně je však dosahováno úspory 10 – 14 %. S namontováním přídavného šetřiče emisí, který funguje jen v interakci s šetřičem paliva, dochází ke snížení emisí výfukových plynů minimálně o 20 %, což výrobce dokládá certifikovaným měřením. Certifikát TŰV prokazující úsporu paliva ve výši 13 % pochází z Dubaje. Možná, že právě tam vidí lépe na dno ropných polí a uvědomují si, že je nutné šetřit ropu i životní prostředí.

Systém BE-FUELSAVER zvyšuje výkon motoru i kroutící moment, prodlužuje životnost filtrů pevných částic a katalyzátorů a nikterak nezasahuje do konstrukce automobilu ani motoru.
Po technické stránce jde o váleček nebo lanko z nemagnetické oceli, který podobně jako tvarový energetický zářič „informačně“ působí na strukturu paliva, kterou změní.

Způsob instalace

    
Systém se instaluje pomocí obtokového pouzdra (na snímku vpravo) do palivového potrubí nebo do palivové nádrže. V případě, že nechcete nebo nemůžete dělat takovou úpravu na vozidle (leasing nebo záruka), můžete použít výkonnější model M Premium, který se pomocí plastové svorky bezkontaktně s palivem přichytí na přívodní trubku nebo hadici paliva k motoru. U vyšších modelů XL a XL Plus pro autobusy a kamiony je nutné použít obtokové pouzdro, aby byl váleček přímo v kontaktu s palivem. K lepší úpravě paliva však dochází, pokud je váleček ponořený přímo do palivové nádrže a přichycený k potrubí či hadici palivového čerpadla. To platí pro objem nádrže do 1000 l.
V případě větších nádrží lodí a letadel je nutné použít provedení LKW XL, kde je váleček nahrazen informačním lankem, které se ovíjí kolem palivového potrubí, aby došlo k lepšímu přenosu vibrací.
V případě instalace do palivového potrubí prostřednictvím obtokového pouzdra je nutné dbát na správný směr průtoku paliva pouzdrem. V případě ponoření do nádrže a nebo přichycení na hadici palivového čerpadla „pod čarou ponoru“ na orientaci válečku již nezáleží.

   

Bio-energetický „šetrič“ emisí jako další přídavné zařízení je 12 mm široký kovový pás s napínacím šroubovacím mechanismem z ušlechtilé oceli, který se zafixuje na čistém místě na výfuku před zadním tlumičem výfuku. Je vhodný pro všechna naftová, benzínová a bio-palivem nebo plynem poháněná vozidla. Chrání životní prostředí a redukuje emise vašich vozidel.

Mechanismus působení: BE-šetřič emisí redukuje prostřednictvím bio-energetického pole toxické plyny a jemný prášek, jeho použití může trvale zlepšit permanentní překračování hraničních hodnot v silně znečištěných aglomeračních centrech. Možná Vás překvapí, že emise tuhých znečišťujících látek motorů některých aut poklesnou až o 97%, čímž výrazně prodloužíte životnost filtrů TZL.

Bioenergetický šetřič paliva – FUELSAVER nevyžaduje žádný servis ani údržbu a pracuje v libovolné poloze a libovolném směru obtoku palivem. Nepotřebujete žádný přívod elektřiny, nejsou nutné žádné servisní dílce ani údržba. Veškeré výrobky prodáváme za stejné ceny jako rakouský výrobce, ovšem bez nutnosti platby předem do zahraničí.

Závěrečné doporučení

Vytipujete z Vaší firemní flotily vozidlo s nejvyšším ročním nájezdem km nebo nejhorším podílem tuhých znečisťujících látek v emisích. Vyzkoušejte alespoň jeden šetřič paliva, prověřte jeho účinnost v reálných provozních podmínkách a v případě spokojenosti jich nasaďte více. Každý typ motoru vykáže jinou úsporu, což je dané konstrukcí motoru a zejména jeho vysílanými vibracemi. Pozor – výrobky BE-Fuelsaver spolehlivě fungují v reálných provozních podmínkách, ale při pokusu o laboratoraní ověření se může stát, že jejich správnou funkci svou frekvencí dočasně potlačí moderní ultrazvukové průtokoměry paliva. Výrobce správnou energetickou funkci přepokládá nejméně po dobu 30 let. Budeme rádi, když dáte svoji spokojenost najevo formou zápisu do referenčního seznamu nebo budete výrobky BE-Fuelsaver dále montovat do dalších vozidel nebo prodávat dalším zákazníkům.

Získaná ocenění a vyznamenání

Certifikát brazilského ministerstva životního prostředí o funkčnosti výrobků BE – FUELSAVER

Související dokumenty

Související produkty