Copyright

Veškerý obsah uvedený na internetovém portálu technologieprovizot.cz (dále jen TPŽ) je majetek TPŽ a všechna práva jsou k tomuto obsahu vyhrazena dle zákona.

Veškeré texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na TPŽ podléhají pravidlům ochrany autorských práv a ostatním souvisejícím zákonům. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, pozměňován, nebo zpřístupňován třetím osobám bez písemného souhlasu zástupců portálu, nebo souhlasu autora daného díla zveřejněného TPŽ. Upozorňujeme, že některá díla, obrázky a fotografie zveřejněné na TPŽ mohou podléhat autorským právům třetí strany.

Zprostředkovaný kontakt s majitelem autorských práv, nebo autorem díla, či poskytnutí kontaktních údajů portálem není bez autorova svolení přípustný, neposkytujeme žádné kontaktní údaje a další informace o autorech či majitelech autorských práv.

Překrývání, retušování či jiné úpravy vedoucí ke změně či nečitelnosti loga portálu, jména autora či vlastníka autorských práv, bude chápáno jako neoprávněný zásah do díla.

Uživatel, distributor či producent, který poruší obsah výše uvedeného sdělení, se vystavuje občanskoprávnímu postihu s právními důsledky s možností trestního stíhání a vymáhání vzniklé škody soudní cestou.