Oborové reference – Umývárny, čístírny a prádelny

Umývárna automobilů závodu Mercedes

Umývárnu automobilů závodu Mercedes ve Vídni řídí Peter Christiani. Když zde byla nasazena Granderova technologie na struktrování vody, v zásadě o ní moc nevěděl. Přesvědčil jej teprve výsledek: „Dosáhli jsme stejného výsledku mytí, ale spotřebovali jsme 50 % čisticích prosředků. Voda měla najednou více čistící síly.“ Jako přídavný efekt se objevilo, že stěny umývárny, z nichž musel být stále odstraňován vápenný povlak, byly méně opoceny. Silné čisticí prostředky, krteré se dříve používaly, byly vyměněny za slabší, méně škodlivé. Jako nepotřebný se zrušil  roční servis u parní trysky. „ Technik vyprávěl, že v kotli se netvořily žádné saze, takže ani ten se nemusel čistit.“  Uvážíme-li, že se zde ročně umyje okolo 12 000 automobilů, je to neuvěřitelné.

 

Přínos pro ekonomiku

Kochův podnik pro údržbu textilu v Metzingenu ve Spolkové republice Německo vypere každý den 8 – 10 tun prádla. K jeho klientům patří pečovatelské domy, kliniky, hotely a gastronomie. Prádlo je velice často  silně zašpiněné a obtížně se pere. Benedikt Schutter se proto zajímal o vše, co mu pomůže, aby vyprané prádlo bylo čistější.  Granderovu technologií pro úpravu vody strukturováním  vyzkoušel nejprve soukromě. Po několika pracích cyklech snížila jeho manželka množství pracího prostředku, protože obvyklá dávka  pěnila a ukázala se jako příliš velká. Po tomto úspěšném testu byla Granderova technologie instalována i v podniku s takovým výsledkem, že množství základních pracích prostředků mohlo být omezeno o cca 15 procent. „Přístroj se zaplatil po půl roce.  Šetřím cca 12 000 EUR ročně, nehledě na to, že je prádlo podstatně jemnější a čistší.“  Proto doporučuje Benedikt Schutter nasazení Granderovy technologie každé prádelně.

Grander a pára  

Majitelé brazilského textilního podniku Blazer Brazil nedaleko Sao Paula, který šije pánské obleky, instalací  Granderovy technologie  pro strukturování vody vyřešili hned několik technických problémů:  parní žehlící automaty musely být téměř měsíčně vyměňovány, mandlovací stroje vykazovaly korozi a tvorbu vápenné krusty. Aby se voda udržela v nádržích čistá, bylo nutné do nich přidávat chemikálie, avšak o dva dny později se voda opět zabarvila a ztratila svou průhlednost. Kvůli špatné kvalitě vody muselo být v posledních čtyřech letech téměř sto parních žehlících automatů nahrazeno, což představovalo enormní finanční zatížení.  Na jednom veletrhu textilních strojů v Německu získal šéf podniku moderní systém parních mandlů, jenž měl být v budoucnu srdcem výroby. Aby tuto investici ochránili před vlivem vápenných usazenin, rozhodli se majitelé  instalovat  Granderovu technologii na strukturování vody.

Jeden přístroj byl instalován nejprve s soukromém domě a druhý, větší, v továrně. Jedním z prvních postřehů bylo, že se v koupelně neusazovaly již žádné sedimenty. V podniku byly nejprve redukovány chemikálie v nádrži a pak zcela vyloučeny. Již po osmnácti měsících fungoval topný parní systém bez přidání chemických  prostředků. Voda v nádrži byla tak čirá, že bylo možné dohlédnout na dno. V této krátké době odpadly všechny jinak obvyklé náklady na údržbu. Nemusely například být čištěny vnitřní stěny nádrží.  Voda, která se z nich na konci každého pracovního dne odpouští, vytéká po prvním proudu špinavé vody úplně čistá. To potvrzuje, že se v nádržích nenacházejí žádné nečistoty. Díky mikrobiologické stabilizaci ve vodě nejsou ani  zbytky odumřelých bakterii, které v topné vodě známe jako černý tepelně izolační sliz.  Dalším důležitým zjištěním bylo, že na povrchu mandlů nebyly žádné rozpoznatelné náznaky koroze. Granderova technologie změnila tedy nezpochybnitelně kvalitu vody v podniku. Šéfův závěrečný komentář: „Mám enormní úspory na nákladech na údržbu. Technologie na struktorování vody je velice rychle ekonomicky návratná  a přináší zlepšení kvality práce a života v mém podniku.“

Trocha teorie k odstranění vodního kamene

 Změna forem vápníku z kalcitu na aragonit

Strukturováním vody dochází ke změně forem vápníku z kalcitu na aragonit, takže se již neusazuje vodní kámen. Přístroje proto nalézají uplatnění v oběžných topných a chladicích systémech. Díky vysoké mikrobiologické stálosti upravené vody Granderovy  jednotky najdeme  na  rozvodech pitné vody v obytných domech,  v pekárnách, pivovarech, hotelích a restauracích,  plaveckých bazénech i v zemědělství. V průmyslu i ve službách, v průmyslových prádelnách  při odmašťování strijírenských výrobků či mytí aut má srukturovaná voda jedno společné: výrazně klesá  spotřeba pracích a čisticích prostředků.  

V případě Vašeho zájmu Vám rádi pomůžeme s výběrem vhodné jednotky

Pro prádelny a čistírny s vlastním zdrojem vody jsou  použitelné různé válce v závislosti na objemu upravované vody nebo průtokové jednotky.  Průtokové jednotky (pro oběžné topné a chladicí systémy s červenou nálepkou)  i systémy pro pitnou vodu (s modrou nálepkou) jsou k dispozici ve všech odstupňovaných průměrech od 3/8“ do 4“palcového průměru.

 

Další články: Grander, Strukturovaná voda