Se strukturováním vody jako první přišel Johann Grander v šedesátých letech minulého století. Při svých pokusech o konstrukci magnetogenerátoru si všiml, že jeho domácí kočka má  zájem o vodu, kterou bezděčně vystavil vysokofrekvenčnímu záření.  Díky enornímu zájmu čtyřnohé krasavice o tuto upravenou (strukturovanou) vodu se Grander začal o účinky vysokofrekvenčních polí  na vodu zajímat. Stovky vzorků různých vod z různých světadílů a tisíce hodin strávených u mikroskopu přinesly své ovoce. Johann Grander vyvinul unikátní systém, který působí na vodu na molekulární úrovni a mění její strukturu. Z takto upravené vody se stává úplně jiná, životadárná tekutina. Upravená voda  se  jeví jako měkčí,  chutnější, rostliny zalévané takovou vodou jsou zdravější a silnější a dosahují vyšších hektarových výnosů. Granderovu upravenou vodu mají rádi plavci v bazénech, které již od chloru nepálí oči a nesvědí pokožka. Zvířata, která pijí takto upravenou vodu, lépe prospívají, vykazují vyšší dojivost  a potřebují méně lékařské péče. Voda rovněž vyniká vysokou mikrobiologickou stabilitou, proto se Granderovy jednotky používají v pekárnách, mlékárnách, pivovarech a celém potravinářském průmyslu. Těsto připravené ze stukturované vody lépe kyne a spotřebuje méně kvasnic, uvařená káva je chutnější, pivo a víno jemnější a rychleji kvasí. Již hotové alkoholické nápoje jsou po úpravě Granderovou technologií jemnější a chutnější a po jejich zvýšené konzumaci hlava nebolí,  takže  jde v pravém slova smyslu o revoluční úpravu vody strukturováním.  Za své celoživotní dílo byl Johann Grander oceněn stříbrnou plaketou od Ruské akademie věd a čestným křížem z rukou rakouského spolkového prezidenta. O jeho životě a díle vyšla autobiografická kniha a také se výrazně podílel na sepsání další knihy:  Na stopě záhady vody, která byla přeložena do 9 jazyků a celkem se jí prodalo asi 250.000 výtisků.  Pomocí této knihy se podařilo k „fenoménu voda“ přitáhnout pozornost celé řady vědců, kteří na různých univerzitách v mnoha zemích zkoumají, co a proč se děje s vodou po  strukturování, pro kterou již běžné chemické označení H2O nestačí. Prostřednictvím  spolku pro technickou výchovu ENERGIS 24 hledáme odborníky a výzkumné ústavy, kteří se tímto tématem zabývají.  Pro někoho může být udivující, že voda má paměť i schopnost informace bezkontaktně přenášet dál. Jak jinak si můžeme vysvětlit, že v temné komoře pod mikroskopem Grander pozoroval ve vodě malé záblesky a teprve potom se z rádia dozvěděl, že v okolí byla silná bouřka? Jsou snad všechny vody na celém světě nějak spojené? Pro současnou vědu zůstávají tyto a další jevy spojené se strukturováním  nevysvětlitelné, avšak technologie na úpravu vody strukturováním je ověřená a plně funkční. Za desítky let Grander vybudoval celosvětově prosperující podnik, který dodal statisíce výrobků spokojeným zákazníkům ze všech kontinentů.

 

Související produkty