Hamonizační termoska ALADIN – Modrý klíč Objem 0,5 L

1,209.00 

Skladem

Kategorie: ,

Popis

Bio-energetický harmonizér  pro pitnou vodu

      Termoska – ALADIN – Modrý klíč

Bio-energetický výkon 5000 BOVIS

Harmonizační Termoska Aladin – Modrý klíč v přeneseném slova smyslu odemyká potenciál Vaší vody. Je určená pro přímý styk s pitnou vodou a slouží k harmonizaci vodních molekul a zvýšení bio-energie vody. Tuto energii není možné prokázat pomocí žádných osvědčených vědeckých přístrojů a metod, proto je popis účinku harmonizační termosky založený výhradně na pozorování našich klientů, spolupracovníků a psychotroniků, popřípadě přístrojů používaných v alternativní medicíně jako je BICOM, Salvia či Oberon. Zajímavé a přínosné je posouzení účinků našich harmonizérů s použitím automatické kresby a měření hodnot bio-energie ve stupních BOVIS. Podle sdělení citlivé terapeutky harmonizační termoska působí na všechny čakry v těle. Tělesa termosek nakupujeme od různých výrobců a jsou vyrobená z korozivzdorné potravinářské oceli. Je stěna  termosky nosičem vloženého vlnění, které  se v materiálu uchovává podobně jako zvukový záznam na magnetofonovém pásku, nebo je materiál po naší bio-energetické úpravě přijímačem a vysílačem jemných bio-energetických vlnění? To nevíme, ale předpokládáme, že jde o vysílač a přijímač jemných bio-energetických polí, která se ve formě  vlnění přenáší do nápoje umístěného v termosce a řada lidí to cítí.

Návod k použití

Před prvním použitím harmonizační termosku   důkladně umyjte a naplňte nápojem, který máte rádi, ať se jedná o vodu, kávu, čaj, minerálku, nebo třeba destiláty. Nápoj ponechejte v nádobě cca 15 minut. Díky velké ploše styku  harmonizační termosky s nápojem  se vložená  vibrace  ve formě jemných energetických vlnění rychle  přenáší  do  nápoje, který se mění. Takto upravená voda, káva nebo minerálka je  chuťově úplně jiná – bývá pociťována jako hladší,  jemnější a kulatější. Jako by se vodě z kohoutku vrátila síla přírodních pramenů. Díky naší harmonizační termosce  můžete mít upravenou  vodu u sebe i při nejrůznějších aktivitách, aniž byste museli přemýšlet, kde  a  jak  vodu bioenergeticky aktivovat.

Vracíme vodě sílu a vitalitu přírodních pramenů

To vše bez chemie  a konvenčního  napájení,  jen pomocí jemných přírodních bio-energetických polí.                                                                        Od žejdlíku po vodojem… 

  

Naměřené hodnoty Povrchové napětí:

Vodivost:

 

pH

BICOM OPTIMA

Potence / škodlivé

Bio-energie
Jednotky mN/m µS/cm D % BOVIS
Referenční vzorek z vodovodu 73,0 55 6,9 D 30 60 1000
Hrnek – GIN a termoska ALADIN 72,9 35 7,4 D 5 0 6000

 Měření fyzikálních vlastností vody upravené pomocí naší technologie probíhalo v Centru materiálového výzkumu Fakulty chemické na VUT v Brně, ale přesto je pouze orientační. Upozorňujeme, že při kontrolním měření můžete naměřit zcela jiný výsledek. Proč tomu tak je? Nevíme. Na vodu mohou působit různé fáze měsíce, momentální intenzita geopatogenní zóny, elektromagnetická pole nebo i mentální naladění laboranta. Z kvantové fyziky víme, že výsledek experimentu závisí na vůli pozorovatele, což může mít vliv na výsledek měření. Změna vodivosti nemá pro uživatele velký význam, protože je v rozsahu povolených hodnot, ale pomocí její změny dokládáme, že účinky našeho harmonizéru jsou i fyzikálně měřitelné. Povrchové napětí se měřilo na tenziometru KSV Sigma 701 při laboratorní teplotě pomocí platinového kroužku Du Nűoy zavěšeného na velmi citlivé váze, pod kterou se svisle pohyboval píst s kádinkou měřeného vzorku.

 

 

Před měřením byl platinový kroužek rozpálen doběla, aby na něm neulpívalo nic z předchozího vzorku. Změna hodnoty pH a povrchového napětí je sice nízká a skeptikové výsledek mohou považovat za chybu měření pod tolerancí měřících přístrojů, přesto naměřené výsledky uvádíme. Měření na přístroji BICOM Optima probíhalo v centru Life4People, s.r.o., v Brně – https://www.life4people.cz/kategorie/bicom-biorezonancni-metoda.  Sloupeček potencí u měření na Bicomu představuje nástup účinku a je podobný jako u homeopatie, tedy čím je číslo D nižší, tím dříve (na nižší potenci) náš systém působí. Naopak škodlivost v procentech udává, jak voda je či není pro člověka škodlivá. Přístroj BICOM  je certifikovaný jako lékařský diagnostický přístroj prvního stupně, který v sobě snoubí kvantovou fyziku, tradiční čínskou medicínu a německou preciznost, proto je jedničkou v biorezonanci https://www.bicom-optima.cz. Bicom neměří vodu jako takovou, ale míru její vhodnosti nebo škodlivosti pro člověka, který právě drží v ruce jeho elektrodu, což proto není možné považovat za objektivně vypovídající, ale pro mnohé jsou výsledky měření natolik přesvědčivé, že je rádi uvádíme. Hodnota bio-energie v jednotkách BOVIS již spadá do oblasti moderní psychotroniky, proto je z vědeckého  pohledu neakceptovatelná, což však neznamená, že neexistuje – naopak řada lidí tuto energii cítí a vnímá,  proto je naší povinností na ni v tomto letáku upozornit, aby si každý mohl vybrat, který z naměřených parametrů  je pro něj rozhodují. Bio-energetické vyzařování vody v jednotkách BOVIS nezávisle testoval Kamil Pokorný, který se zabývá měřením elektrosmogu a geopatogenních zón https://www.elektrosmog-zony.cz.

Od našich zákazníků často slýcháme, že voda vystavená účinku naší harmonizační termosky je mnohem chutnější  a „kulatější“ až sametově hladká, což může být subjektivní, proto doporučujeme vodu vystavenou účinku našeho zařízení nejprve ochutnat u nás či u našich prodejců. Pokud takovou možnost nemáte, můžete využít naši garance v délce 99 dnů na vrácení celé kupní částky v případě vrácení nepoškozené termosky v případě Vaší nespokojenosti. Zatím termosku nikdo nevrátil, ale většinou ji doporučil dalším zájemcům.

Odborný posudek Státního zdravotního ústavu v Praze dokládá, že při použití harmonizační termosky nedochází ke zhoršení organoleptických vlastností vody.   

Posouzení zdravotní nezávadnosti ze dne 3.4.2020 č.j. SZU/01142/2019 a 3291/2020 EX 200069 a EX 200349  a Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č.1.1/20/9-11,13-18  Ze dne: 18.3.2020

Název posuzovatele: Státní zdravotní ústav – centrum laboratorních činností Laboratoř vody Zkušební laboratoř č. 1206, akreditované ČIA  podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Sídlo: Šrobárova 49/48,100 00 Praha 10

Psychotronické testování – automatická kresba – působení na čakry   

Podle vyjádření citlivé terapeutky Ramany – Čarokrásná duše https://www.carokrasna-duse.cz   harmonizační termoska ALADIN (dříve ETHAN)  působí na všechny čakry v lidském těle. Sice mírně, ale na všechny, proto také bývá první volbou mnoha zákazníků.  První nákres vlevo zobrazuje stav energetických center lidského těla (čaker) průměrného člověka a druhý obrázek ukazuje změnu patrnou ½ hodiny po vypití vody vystavené účinku harmonizační termosky. Ze srovnání nákresů je patrné, že všechna energetická centra jsou více rozvinutá, a tedy přijímají více životní energie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kde se bere energie vycházející z bio-energeticky aktivované  termosky?  

 

Japonský lékař Masaru Emoto, který se po celém světě proslavil focením zmrazených krystalů vody, ve své publikaci Voda a léčivá síla modlitby dochází k závěru, že různá místa vyzařují různé energie. Voda spadlá z mraků na kostel vykazuje velice vysokou míru energie, takže hodnoty sloupcového grafu v uvedené publikaci zobrazující hodnotu bio-energie ční jak Eiffelova věž v přízemní zástavbě. Stejná voda spadlá z mraků o kousek dál je tím přízemním stavením. Profesorka Blanche Merz šla mnohem dál. Procestovala celý svět a ve svých velice dobře čtivých knihách zdokumentovala místa s různou mírou energie. Založila vědní obor geobiologie, který se věnuje  vlivu energie místa na živé organismy. Jednotky Bovis jsou pojmenované po francouzském fyzikovi a používají se pro měření a detekci silových míst. Stejná stupnice je použitelná pro měření energie vody, potravin i bioenergie živého organismu. Energie zdravého živého organismu vykazuje hodnotu cca 8 000 Bovis. V našich domovech nebo ve vodě z vodovodního kohoutku je však hodnota bio-

energie velice často mnohem nižší. Vše, co má vibrační energii nižší, organismům energii ubírá. Některá energeticky silná a silová místa, jako jsou tibetské chrámy či některé přírodní útvary, vykazují hodnotu energie 12-15.000 Bovis a Tunely v komplexu Ravne u pyramid v Bosně, kde dochází k samovolnému vyléčení různých nemocí, vykazují až 25.000 Bovis. Blanche Merz ve své knize Místa síly popisuje i energetická místa, kde dochází ke zvyšování vibrační úrovně lidstva a k zasvěcení.

 

O zdroji energie, ze kterého pochází a ze kterého se čerpá energie, o které mluvíme, odborná literatura mlčí. Snad je to tím, že by bylo nutné přepsat mnoho knih a přijmout to, co je z vědeckého materialistického pohledu zatím nepřijatelné, a sice že svět není jen náhodně poházená hromada kamení, ale že celý vesmír funguje jako dokonale vyladěný a vyvážený systém, který má inteligentní plán. Hledaným zdrojem energie tedy může být: ta ruka, co  všechno napsala, všeobjímající světový řád – LOGOS, nebo taky Bůh, Reiki, Čchi, Živa, Éter, Bezpodmínečná láska, Tachyonová energie  nebo jen Zdroj. Ta energie má v mnoha národech různá jména, a přesto jde stále o stejnou Zdrojovou energii, která stvořila celý vesmír a stále ho udržuje v chodu jako přesně postavený hodinový stroj. Říkejme mu tedy Zdroj.  Jak se bio-energie vložená do tělesa termosky v materiálu uchovává, nebo jestli je materiál díky vložení do bio-energetického pole v rezonanční komoře jen nosičem, nebo i přijímačem a vysílačem bio-energie, nevíme. Prostě tam ta bio-energie je.

 

Možná rizika z nesprávného použití: Nejsou nebo je neznáme. Doporučujeme uchovávat mimo dosah magnetických a elektromagnetických polí a ultrazvuku.  Při správném použití dle výše uvedeného návodu k obsluze žádná rizika nehrozí.

 

Záruka: V zákonné délce 24 měsíců. Na případné usazeniny z kávy, čaje či mléka  vzniklé zanedbanou údržbou se záruka nevztahuje.

 Ohlasy uživatelů:   „Tedy nevím, co jsi s tou termoskou udělal, ale ta voda je fakt boží.“ Jirka Vlk

 „Navštívil nás jeden přítel, který hledá vodu, léčí rukama a cítí různé energie, hned si to namířil k termosce a pronesl – je to docela silný energetický zářič.“                     Ing.  Zdenka C.

 „Dcera, která je nejcitlivější,  termosku nemůže ani držet v ruce, jak ji brní v ruce.“  Lucie Vesna  

„Vaši nádhernou  harmonizační termosku na vodu už nemám, okamžitě mě o ni obrala moje kamarádka čarodějka Veronika, objednávám tedy tímto druhou“                                     Jitka P.  

“Termoska je výborná. Energizuje nápoje, ale pocitově jinak než energetická tyčinka  Grander. Výhodou je najednou energizované větší množství vody nebo jakékoliv další tekutiny. Používám ji i na chvíli s tekutinou do ledničky. Používám sice celou řadu různých technologií na změnu struktury vody, ale hrnek GIN jsem, si nejvíc oblíbil. Používám ho každý den.“                      Ing. Petr Toufar                                                                          

 

Reklamace:  Na adrese  výrobce.

Kontakt:  Energis 24 –  Mgr. Radovan Šejvl, Sadová 935, 685 01  Bučovice,                           IČO:      01552996       DIČ:  CZ015 52 996

Telefon: 517 381 017, Mobil: 777 710 232

Bezplatné poradenství:

Aby si z naší široké nabídky mohl vybrat opravdu každý, nabízíme bezplatné poradenství