Diskový harmonizér Gejzír – Bio-energetický výkon 9000 BOVIS

6,655.00 

Skladem

Kategorie: , Výrobce:

Popis

Diskový harmonizér Gejzír  v přeneseném slova smyslu odemyká potenciál Vaší vody, proto jako jeden z našich  vrcholných modelů  patří do výrobního sortimentu Modrých klíčů.  Gejzír   je určený k harmonizaci a uspořádání vodních molekul a zvýšení bio-energetického vyzařování  vody. Tuto energii není možné prokázat pomocí žádných osvědčených vědeckých přístrojů a metod, proto je popis bio-energetického účinku diskového harmonizéru  založený výhradně na pozorování našich klientů, spolupracovníků a psychotroniků, popřípadě přístrojů používaných v alternativní medicíně jako je BICOM, Salvia, Oberon a GDV EUROPE. Zajímavé a přínosné je  posouzení  účinků našich harmonizérů s použitím automatické kresby a měření hodnot bio-energie ve stupních BOVIS.

Princip činnosti: 

 Diskový harmonizér Gejzír pracuje jako pasivní anténní systém – rezonátor,   který z okolí sbírá a do prostoru vysílá čistě přírodní bio- energie, které se ve formě jemných vlnění  přenášejí do okolí a do  kapaliny, jež je na něm umístěna.

Oblast použití: 

Diskový harmonizér Gejzír slouží k bio-energetické aktivaci nápoje v libovolné sklenici nebo džbánu do objemu cca 50 l. Často slyšíme, že voda vystavená účinku našeho harmonizéru je jemnější, kulatější až sametově hladká, což může být subjektivní, proto doporučujeme vodu vystavenou účinku našeho harmonizéru nejprve ochutnat u nás či u našich prodejců.

 

Návod k použití: 

Vodu ve džbánu či jiné skleněné, plastové či keramické nádobě o objemu do 50 l postavte na diskový harmonizér Gejzír. Voda je energeticky aktivovaná  za 15–20 minut. Stolní diskový harmonizér Gejzír je použitelný všude tam, kde uchováváte vodu ve džbánu či libobolné nádobě.  Může jít o nejrůznější domácí  i profesionální  aplikace.

 Konstrukční uspořádání a materiálové provedení:

Těleso diskového harmonizéru Gejzír   o průměru 220 mm a výšce 25 mm  je  vyrobené z tvrdých a ušlechtilých dřevin. Bukové a ořechové výrobky pro nás frézují v truhlárně pana Havlíčka ve Vítějevsi, dubové korpusy pro nás z lunárního dubu soustruží v truhlárně permakulturní farmy JAGAVA ve Veselici.  Ořechové dřevo je sice dřevo s nádhernou výraznou kresbou, ale je relativně měkké, proto je nutné ho více chránit před mechanickým poškozením. Každý výrobek je označený nesmazatelným gravírováním laserem  a logem ENERGIS 24. Dřevo je jen konstrukční obal. Uvnitř najdete tištěný spirálový anténní systém s prvky posvátné geometrie (Fibonacciho posloupnost) a další obrazce (technické mandaly) podobné těm, které Marko Pogačnik používá ke geomantickému léčení Země. Naše technologie je doplněná zdrojem vyšších vibrací ve formě úlomků křišťálu přivezeného z Madagaskaru. Aby krystal křišťálu přenášel nejvyšší vesmírné frekvence, prošel naší speciální bio-energetickou úpravou, kameny proto již nevyžadují žádnou péči ani údržbu.

 

 

 

Povrchová  ochrana a údržba:

 

Těleso harmonizéru je opatřené povrchovou ochranou ze směsi vysychavých olejů a vosků HARD VAX v polomatném provedení, určených pro interiéry  a podlahy od renomovaného výronce BONA. Každý kus je opatřený trojí vrstvou  leštitelného vosku  s mezibroušením. Udělali jsme vše pro maximální možnou povrchovou ochranu našeho výrobku před mechanickým poškozením. Výrobek tedy ošetřujte vlhkým hadříkem bez agresivních saponátů a zbytečně ho nemáčejte. Případné polití ihned osušte. Některé lisované sklenice a džbány  jsou zespodu ostré, proto v případě jejich použití výrobek chraňte před poškrábáním dečkou či utěrkou.

 

 

 

Vracíme vodě sílu přírodních pramenů

To vše bez chemie  a konvenčního  napájení,  jen pomocí jemných přírodních bio-energetických polí.        Od žejdlíku po vodojem…

 

Naměřené hodnoty Povrchové napětí:

Vodivost:

 

pH

BICOM OPTIMA

Potence / škodlivé

Bio-energie
Jednotky mN/m µS/cm D % BOVIS
Referenční vzorek z vodovodu 73 55 6,9 D 30 60 1 000
Diskový harmonizér Gejzír 70 53 7,5 D 5 0 8 500

 

Měření fyzikálních vlastností vody vystavené účinku našich harmonizérů probíhalo v Centru materiálového výzkumu Fakulty chemické na VUT v Brně, ale přesto je pouze orientační. Při kontrolním měření můžete naměřit zcela jiný výsledek. Proč tomu tak je? – Nevíme. Na vodu mohou působit různé fáze Měsíce, momentální intenzita geopatogenní zóny, elektromagnetická pole nebo i mentální naladění laboranta. Z kvantové fyziky víme, že výsledek experimentu závisí na vůli pozorovatele, což může mít rovněž vliv. Změna vodivosti nemá pro uživatele velký význam, protože je v rozsahu povolených hodnot, ale pomocí její změny dokládáme, že účinky našeho harmonizéru jsou i fyzikálně měřitelné.  Povrchové napětí se měřilo na tenziometru KSV Sigma 701 při laboratorní teplotě pomocí platinového kroužku Du Nűoy zavěšeného na velmi citlivé váze, pod kterou se svisle pohyboval píst s kádinkou měřeného vzorku.

Před měřením byl platinový kroužek rozpálen doběla, aby na něm neulpívalo nic z předchozího vzorku. Pomocí naměřených hodnot ukazujeme, že naše zařízení mění fyzikální vlastnosti vody, i když jsou některé naměřené hodnoty velice nízké a skeptikové namítají, že jsou pod chybou měřících přístrojů. Měření na přístroji BICOM Optima probíhalo v centru Life4People, s.r.o., v Brně https://www.life4people.cz/kategorie/bicom-biorezonancni-metoda.  Sloupeček potencí u měření na Bicomu představuje nástup účinku a je podobný jako u homeopatie, tedy čím je číslo nižší, tím dříve (na nižší potenci) náš systém působí. Naopak škodlivost v procentech udává, jak voda je či není pro člověka škodlivá. Přístroj BICOM  je certifikovaný jako lékařský diagnostický přístroj prvního  stupně, který v sobě snoubí kvantovou fyziku, tradiční čínskou medicínu a německou preciznost, proto je jedničkou v biorezonanci https://www.bicom-optima.cz. Bicom neměří vodu jako takovou, ale míru její vhodnosti nebo škodlivosti pro člověka, který právě drží v ruce jeho elektrodu, což proto není možné považovat za objektivně vypovídající. Pro mnohé jsou výsledky měření natolik přesvědčivé, že je rádi uvádíme. Měření na přístroji BICOM OPTIMA povedl Mgr. Tomáš Šebesta, MBA. Zatím každý z terapeutů, kteří kdy na různých přístrojích BICOM pro nás dělali nějaké měření,  si některé naše zařízení ponechal nebo projevili zájem o jeho distribuci, což považuji za velice dobrou referenci.

 

Vědecká i psychotronická měření

 

Hodnota bio-energie v jednotkách Bovis již spadá do oblasti moderní psychotroniky, proto je z vědeckého  pohledu neakceptovatelná, což však neznamená, že neexistuje – naopak – řada lidí tuto energii vidí nebo cítí,  proto je naší povinností na ni v tomto letáku upozornit, aby si každý mohl vybrat, který z naměřených parametrů  je pro něj rozhodující. Energetické vyzařování vody v jednotkách Bovis nezávisle testoval Kamil Pokorný, který se zabývá měřením elektrosmogu a geopatogenních zón https://www.elektrosmog-zony.cz.

 

Hodnota bio-energie a míra uspořádanosti vodních molekul jsou dvě rozdílné veličiny. Harmonizér Gejzír oproti našim dalším harmonizérům sice vykazuje nižší hodnotu bio-energie, pro citlivé jedince   má  však optimální poměr mezi hodnotou  bio-energie a mírou uspořádanosti vodních struktur, což psychotronicky stanovil autor energo-informační části našeho přístroje prof. Karel Bartušek, DrSc.  Psychotronicky  sledujeme  a dbáme na maximální možné hodnoty ukazatelů, jako jsou: soulad s Boží vůlí, úhel mezi molekulou kyslíku a vodíku – čím je nižší, tím je míra energie vyšší – a „Bartuškovo déčko“, jehož vysvětlení přesahuje obsah  tohoto textu, ale najít ho můžete  v odborném článku umístěném zde: https://technologis24.cz/2018/07/usporadana-struktura-vody/.

 

Naměřené hodnoty Bartuškovo Déčko

Míra uspořáda

nosti

Úhel  pole   Frekvenční pásmo Soulad s Boží vůlí
Jednotky % Stupně Hz %
Referenční vzorek z vodovodu 12 15 9 35
Diskový harmonizér Gejzír 8 500 95 0,2 10 na 75 98

 

Hodnoty v tabulce jsou stanovené psychotronicky. Z vědeckého pohledu jsou tedy nevěrohodné, pro někoho ale můžou být důležité.  Vodu vystavenou účinku naší technologie pomocí automatické kresby nezávisle testovali Ing. Radovan Vytlačil, Mgr. Kateřina Kincová, MVDr.Václav Holzbauer, Ramana Novotná  a  Mgr. Martin Ronge  https://personalnibiodynamika.estranky.cz/.

 

Jak Betko, který posuzoval už několik desítek různých energetických zářičů  (jeho výsledky najdete zde: https://www.homosignum.cz/) testoval působení  předchozího modelu harmonizéru  Profesinál.  Podle jeho zjištění diskový harmonizér  Profesionál  kromě značného působení na vodu částečně eliminuje elektrosmog i psychosomatické energie, to ale jen z cca 10 %, a celkem úspěšně negativní působení GPZ, a to z cca 50 %.  Dne 11.6.2020 mi napsal:    „Analýza je on-line!  https://homosignum.blogspot.com/2020/06/antenni-system-profesional-aneb.html

Gratuluji k Vašemu funkčnímu a perspektivnímu vynálezu“         Za Homosignum – Jan Betko  

Nástup účinku v čase:

 

Referenční voda Vak Třeboň  6 000 BE

Doba působení    3 min.    21 000 BE

Doba působení  10 min.    30 000 BE

Doba působení  15 min.    32 000 BE

Doba působení  30 min.    33 000 BE

Doba působení  60 min.    34 000 BE

Doba působení    5 hodin 35 000 BE

Doba působení  10 hodin 35 000 BE

Doba působení  24 hodin 38 000 BE

Pozn.: V závěru analýzy je vysvětleno, proč  pan Betko používá nové hodnoty BE, v našem textu používáme staré hodnoty bio-energie.

 

 

Psychotronické testování – automatická kresba – působení na čakry   

 

Podle vyjádření citlivé terapeutky Ramany Novotné www.čarokrasnaduše.cz má diskový  harmonizér Gejzír pozitivní vliv na energetická centra lidského těla (čakry) a prostřednictvím jejich aktivace zajištuje lepší příliv bio-energie.        První nákres vlevo zobrazuje stav energetických center lidského těla (čaker) průměrného člověka a druhé dva obrázky ukazují změnu patrnou ½ hodiny po vypití vody vystavené účinku našich diskových  harmonizérů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znám spoustu lékařů, právníků, učitelů a techniků, kteří jsou skálopevně přesvědčeni,  že žádné čakry nemají a žádné vědecky nevysvětlitelné energie nexistují. Jak tedy příblížit nákresy čaker regresní terapeurky širší veřejnosti?    Prof. Korotkov rozvinul metodu Kyrianovy fotografie  energetického pole  člověka (aury) a vyvinul přístroj GDV EUROPE, pomocí kterého je možné měřit  bio-energii při modlitbě, společné meditaci nebo při fotbalovém zápase  metodou        BIOELEKTROGRAFIE. S měřením účinků vody vystavené našim harmonizérům pomocí metody GDV teprve začínáme, ale přesto už víme, že naše voda  snižuje stres a zvyšuje bio-energii lidského organismu. Snímky ukazují stav energetických center vychýlených od osy  člověka  před pitnou kúrou  po ní. Vpravo harmonizované  bio-energetické pole  (aura) zachycené pomocí přístroje GDV. Meření provedl Pan Zdenek Mrna v Třebíči.

 

Podle vyjádření jiného citlivého terapeuta, pana  Mariana Coufala – www.genessismi.cz,

působení  diskového harmonizéru Gejzír je velice široké. Bio-energie proudí po elipsovité dráze zezadu dopředu, aktivuje čakry, působí na třetí oko, temeno a pracuje na celkovém zklidnění.

 

 

 

 

Expertní posudek od Státního zdravotního ústavu

 

Posouzení zdravotní nezávadnosti ze dne 3.4.2020 č.j. SZU/01142/2019 a 3291/2020 EX 200069 a EX 200349  a Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č.1.1/20/9-11,13-18  Ze dne: 18.3.2020 provedl: Státní zdravotní ústav – Centrum laboratorních činností, Laboratoř vody, Zkušební laboratoř č. 1206, akreditované ČIA  podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Sídlo: Šrobárova 49/48,100 00 Praha 10. Výsledkem tohoto posuzování je, že u vody vystavené účinku našeho zařízení  nedochází ke zhoršení organoleptických vlastností vody.

Psychotronické testování  

Z horní strany našeho výrobku – ze zabudovaného anténního systému – vychází energetický kužel jako ze směrové antény. Energie tryská do výšky cca 100-150 cm v úhlu paprsku cca 30° jako z gejzíru a působí na atomární a molekulární strukturu pitné vody. U modelu Profesionál a Gejzír je  energie  navíc roztažená do prostoru koule o průměru  cca 3 metrů, takže ho můžete  jako dva systémy v jednom výrobku střídavě použít pod lůžko nebo na pracovní stůl, protože kromě vody tento bio-energetický harmonizér částečně upravuje i okolní prostředí, k čemuž nabízíme i  mnohem výkonnější harmonizéry.

 

Ohlasy a reference uživatelů:

 

Citlivější lidé vnímají energetické pole, které z našeho zařízení vychází ve tvaru koule o průměru do 3 m a jsou příjemně překvapení přílivem energie. Opakovaně nám sdělují, že si náš anténní systém přikládají na bolavá místa, nebo jej dávají  pod postel, protože pociťují  hlubší spánek a výpravnější sny. Někteří si prkénko umisťují na pracovní stůl a dokonce  pociťují snížení zátěže elektrickým smogem, což ovšem nemůžeme garantovat. Naše zařízení je primárně určené pro harmonizaci a energetozaci vody,  i když někteří pociťují, že kromě vody  harmonizuje  tělo, duši i okolní prostředí.

 

 • S manželkou používáme diskový harmonizér na vodu neustále. Voda nám chutná líp.
  Dokonce zmizely usazeniny vodního kamene ve skleničkách na zalévání
  květin, které na to také pokládáme. Josef Kala

 

 • Voda je po aktivaci na prkénku chutnější a kulatější.                            Robert Knápek

 

 • Kamarád, který silně vnímá energie, z harmonizéru Profesionál cítil 4 levotočivé spirály. Moc se mu to líbilo a říkal, že nic takového ještě neviděl.”                                          Martin Kincl                               

 

 • Harmonizér Profesionál máme uložený pod postelí. Velmi se nám to osvědčilo. Lépe se nám usíná, spánek máme kvalitnější a sny barvitější. Momentálně nám harmonizér na vodu chybí, a tak si koupíme ještě jeden z bukového dřeva. Jsme rádi za “pomocníky”, které mezi nás vnášíš.”  

                                                                                                                  Mgr. Kateřina Šípková 

 • Různí lidé vidí a vnímají bio-energie různě, takto je z našeho harmonizéru Profesionál nacítil a a namaloval majitel meditačního centra JAGAVA, kde naše výrobky používají k zajistění pitného režimu účastníků.

Autor  kresby Mgr. Tomáš Franek

 

 

Srovnání s konkurencí

 

Na rozdíl od mnoha jiných harmonizérů a aktivátorů pitné vody v podobě mandal, kamenů, karaf, spirál, obrazců, systémů s informační vodou, nebo i vířivých technologií, kterých na světovém trhu odbornice na vodu Diana Siswartonová napočítala téměř 100 a které různou měrou působí na vnitřní strukuturu vody a její bio-energii, tyto ostatní systémy systémy většinou působí pouze na urovni fyzického těla  a bio-energii vody zvyšují na cca 3000–4000 jednotek Bovis. Naše technologie je unikátní v tom, že přenáší tak vysoké energetické frekvence, že působí i na energetická těla, a hodnota bioenergie  dosahuje  8.500–9.000 Bovis.

 

Diskový harmonizér sice vypadá jako prkénko, ale prkénko na krájení cibule to rozhodně není. Jde o pasivní anténní systém – rezonátor, který přijímá a vysílá jemné bio-energie. Přesto ho můžete použít pro skladování a delší uchování potravin, kterým se zvyšuje vibrační úroveň, vitalita a prodlužuje trvanlivost. K tomu ale postačí i  výrazně levnější, vlhku lépe odolávající diskový harmonizér TELABAR.

 

Další ohlasy uživatelů s jemnějším vnímáním

 

 • Harmonizér Profesionál je skvělým prostředkem k energetické aktivaci kamenů a masážních a esenciálních olejů, které jako terapeutka používám ve své praxi. Zaznamenávám jeho velmi vysoký harmonizující účinek a celkově vnímám obrovský potenciál tohoto výrobku.                 

Bc. Lenka Živá https://www.zivedoteky.cz/

 

 • Voda aktivovaná na prkénku Profesionál je každou hodinu jiná a léčivá pro různou skupinu orgánů, což vysvětlujeme pomocí východních filosofií, založených na orgánových hodinách a různém postavení planet, které ovlivňují, jaké energie z vesmíru k nám v danou dobu přicházejí. Pokud na harmonizéru necháte vodu ve větší nádobě celých 24 hodin, voda získá komplexní energetický náboj a bude pro vás chutná i léčivá pro celou orgánovou soustavu. Martina N.                                                                                                                                      

 

 • Prkénko profesionál je trvalou součástí naší rodiny, pokud zrovna není pod džbánem s vodou, rád si na něj při cvičení jógy nebo při meditaci sednu, protože mi rozšiřuje proud životní energie, kterou při meditaci a cvičení přijímám. Jiří Karbula, grafický designér s přesahem do života     https://www.facebook.com/jirka.karbula.vlk

 

 

Energie je podobná energii z pyramid

 

Někteří lidé nám sdělují,  že bio-energie, která z diskových harmonizérů vychází, je podobná lečivé energii vnímané v pyramidálním komplexu a tunelech Ravne v Bosně, i když je mnohem slabší. V přeneseném slova smyslu tak můžete mít energii pyramid na pracovním stole, pod postelí, v kuchyni či  doma v obýváku, i když už i na to máme výkonnější zařízení.

 

Pokud proud energie potřebujete z nějakého důvodu vypnout, stačí, když na diskový harmonizér  položíte libovolný magnet. Po jeho sejmutí se proud energie zase obnoví.  Snímek v rentgenovém spektru zachycuje výron bio-energie nad pyramidou v Gíze. Najde se zobrazovací metoda, která ukáže energie a změří frekvence vycházející z našich  zařízení?

 

 

 

V čem je technologie anténního systému výjimečná

 

„Šířka frekvenčního pásma, která se do vody přenáší, vyjádřená v hodnotách mocniny, je jedním z parametrů  posouzení příznivosti nebo aktivity vody. Frekvenční šířka pásma určuje, jak vysoké frekvence bude mít vlnění vodních částic a také charakterizuje, jak vysoké frekvence bio-energetického pole můžeme do vody zaznamenat. Pro člověka je významné, pokud maximální frekvence vody (hlavně vody v těle) se bude blížit maximální frekvenci vesmírného vlnění, tj. 10 na 75 Hz, což naše technologie splňují,“ píše ve své publikaci Souznění vesmíru a člověka z celostního psychotronickéko pohledu prof. Karel Bartušek, DrSc. Tyto frekvence nejsou pomocí konvenční techniky měřitelné, přesto existuje mnoho lidí, kteří je cítí. Celou publikaci si můžete v tištěné i elektronické posobě zakoupit v e-shopu  https://technologis24.cz/produkt/karel-batusek-knika-celistvost-vesmiru-a-cloveka/

 

Charakteristika vody se z velké části odvíjí z geometrie molekuly, která je u vody blízká tetraedru. Úhel pole mezi dvojicí kovalentních vazeb určuje míru energie, kterou voda dokáže přenášet.

Kde se bere energie, která z našeho harmonizéru vychází?  

Japonský lékař Masaru Emoto, který se po celém světě proslavil focením zmrazených krystalů vody, ve své publikaci Voda a léčivá síla modlitby v kapitole Krystaly vody z chrámu Sukato dochází k závěru, že různá místa vyzařují různé energie. Voda spadlá z mraků na kostel vykazuje tak vysokou míru energie, že sloupcový graf v uvedené publikaci zobrazující hodnotu bio-energie ční jak Eiffelova věž v přízemní zástavbě. Stejná voda spadlá z mraků o kousek dál je tím přízemním stavením. Profesorka Blanche Merz šla mnohem dál. Procestovala celý svět a ve svých velice dobře čtivých knihách zdokumentovala místa s různou mírou energie. Založila vědní obor geobiologie, který se  věnuje  vlivu energie místa na živé organismy. Jednotky Bovis jsou pojmenované po francouzském fyzikovi a používají se pro měření a detekci silových míst. Stejná stupnice je použitelná pro měření energie potravin, tedy i vody. Energie zdravého živého organismu vykazuje hodnotu cca 8 000 Bovis. Vše, co má vibrační energii nižší, tedy organismům energii ubírá. Některá energeticky silná a silová místa, jako jsou tibetské chrámy či některé přírodní útvary, vykazují hodnotu energie 12-15.000 Bovis a Blanche Merz ve své knize Místa síly popisuje i energetická místa, kde dochází ke zvyšování vibrační úrovně lidstva a k zasvěcení. Tunely v komplexu Ravne u pyramid v Bosně, kde dochází k samovolnému vyléčení různých nemocí, vykazují až 25.000 Bovis.

O zdroji energie, ze kterého pochází a ze kterého se čerpá energie, o které mluvíme,  odborná literatura mlčí. Snad je to tím, že by bylo nutné přepsat mnoho knih a přijmout to, co je z vědeckého materialistického pohledu zatím nepřijatelné, a sice že svět není jen náhodně poházená hromada kamení, ale že celý vesmír funguje jako dokonale vyladěný a vyvážený systém, který má inteligentní plán. Hledaným Zdrojem energie tedy může být: ta ruka co všechno napsala, všeobímající světový řád – LOGOS, nebo taky Bůh, Reiki, Čchi, Živa, Éter, Bezpodmínečná láska, Tachyonová energie nebo jen Zdroj. Ta energie má v mnoha národech různá jména, a přesto jde stále o stejnou Zdrojovou energii, která stvořila celý vesmír a stále ho udržuje v chodu jako přesně postavený hodinový stroj. Říkejme mu tedy Zdroj.

Závěr – Energo-informační technologie pro vodu

Všechny naše energo-informační systémy z výrobního sortimentu Živá voda – Modrý klíč působí na atomární a molekulární strukturu vody výhradně pomocí jemných energetických polí, která vodě předávají informaci prostřednictvím jemných vibrací. Žijeme v úžasné době, kdy se za nové objevy už neupaluje. Je to změna celého myšlenkového systému, odklon od  materialistického pojetí světa a  orientace na duchovní princip jednotného systému stvoření, inteligentního plánu, kde všechno se vším souvisí a vše je obsaženo ve všem. Jsme obklopeni nepřeberným množstvím energetických polí, vibrací, zvuků a myšlenek a máme úžasnou svobodu a možnost volby, na co se naladíme a jaké frekvence budeme přijímat, což tvoří náš vnitřní svět – vlastní myšlenkový vesmír. A je také na nás, co budeme vysílat dál. Je mi ctí, že můžeme vytvářet a nabízet v mnoha ohledech revoluční a průlomové energo-informační technologie, které pomáhají obnovit naše spojení se zdrojem čisté  lásky plné inteligentní energie, a tím přispívat k proměně světa a lidského vědomí.

Možná rizika z nesprávného použití – nejsou. 

Při správném použití dle výše uvedeného návodu k obsluze  žádná rizika nehrozí.  Pokud  budete mít potřebu anténní systém vypnout, položte na něj libovolný magnet. Po jeho sejmutí se proud energie zase obnoví.

Záruky

Záruka na povrchovou ochranu v zákonné délce 24 měsíců. Záruka na energetickou funkci výrobku 7 let. Protože víme, že naše systémy fungují, poskytujeme Garanci v délce 99 dnů na vrácení celé kupní ceny při vrácení nepoškozeného výrobku bez udání důvodu. To platí pro každý první výrobek   zakoupený stejným zákazníkem.  Zatím nám nikdo nic nevrátil, naopak si většinou ještě něco koupil nebo nás doporučil přátelům.

Reklamace:          Na adrese  výrobce

Sídlo a kontakt:   Energis 24 –  Mgr. Radovan Šejvl, Sadová 935,

685 01  Bučovice,  IČO:     01552996     DIČ:  CZ015 52996

Telefon: 517 381 017, Mobil: 777 710 232.

Bezplatné poradenství:

 

Aby si z naší široké nabídky mohl vybrat opravdu každý, nabízíme bezplatné poradenství.