EITV – Gejzír – prkénko v provedení Buk – masiv

6,655.00 

Skladem

Kategorie: , Výrobce:

Popis

Energo-informační systém pro vodu:

Gejzír – Převozník  a Profesionál

 Bio-energetický výkon 9000 BOVIS

Všechny naše energo-informační systémy působí na  vnitřní strukturu vody, což se projevuje zvýšením hodnoty  bioenergie, snížením povrchového napětí, změnou vodivosti a zvýšením zásaditosti.   Stolní pasivní energo-informační anténní systém  slouží k harmonizaci vodních molekul (uspořádanou strukturu vody)  a   představuje vrcholný model produktové řady Duhových klíčů, které v přeneseném slova smyslu  odemykají potenciál Vaší vody.  Tento unikátní  výrobek – Gejzír Profesionál i Převozník (tři chronologicky vyvíjející  se názvy téhož výrobku)  se řadí do oblasti Informačních technologií pro vodu, které působí na vnitřní strukturu vody na atomární a molekulární úrovni, kterou mění. Voda vystavená účinku naší technologie je více zásaditá, má nižší vodivost a  mnohem lépe chutná. Často slyšíme, že je kulatější až sametově hladká, což může být subjektivní, proto doporučujeme vodu vystavenou účinku našeho zařízení nejprve ochutnat u nás či u našich prodejců.

Konstrukční uspořádání a materiálové provedení:

Těleso prkénka  o průměru 220 mm a výšce 25 mm  je  vyrobené z tvrdých a ušlechtilých dřevin. Bukové a ořechové výrobky pro nás frézují v truhlárně pana Havlíčka ve Vítějevsi, dubové korpusy pro nás z Lunárního dubu soustruží v truhlárně permakulturní farmy JAGAVA ve Veselici.  Ořechové dřevo je sice dřevo s nádhernou výraznou kresbou, ale je relativně měkké, proto je nutné ho více chránit před mechanickým poškozením. Každý výrobek je označený nesmazatelným gravírováním popisem laserem  a logem ENERGIS 24. Dřevo je jen konstrukční obal. Uvnitř najdete tištěný spirálový anténní systém s prvky posvátné geometrie (Fibonacciho posloupnost) a další obrazce (technické mandaly) podobné těm, které Marko Pogačnik používá ke geomantickému léčení Země. Naše technologie je doplněná zdrojem vyšších kmitočtů ve formě úlomků křišťálu přivezeného z Madagaskaru. Aby krystal křišťálu přenášel nejvyšší vesmírné frekvence, prošel naší speciální technologickou úpravou, kameny proto již nevyžadují žádnou péči ani údržbu.

Povrchová  ochrana a údržba:

Těleso prkénka je opatřené povrchovou ochranou ze směsi vysychavých olejů a vosků HARD VAX určených pro interiéry  a podlahy od renomovaného výrobce BONA. Každý kus je opatřený trojí vrstvou  leštitelného vosku  s mezibroušením v polomatném provedení, který je určený na parketové podlahy. Udělali jsme vše pro maximální možnou povrchovou ochranu našeho výrobku před mechanickým poškozením. Výrobek tedy ošetřujte vlhkým hadříkem bez agresivních saponátů a zbytečně ho nemáčejte. Případné polití ihned osušte. Některé lisované sklenice a džbány  jsou zespodu ostré, proto v případě jejich použití výrobek chraňte před poškrábáním dečkou či utěrkou.

 Návod k použití: 

Vodu ve džbánu či jiné skleněné, plastové či keramické  nádobě o objemu do 50 l  postavte na výrobek.  Voda je energeticky aktivovaná a její vnitřní struktura uspořádaná za 15–20 minut. Stolní pasivní anténní systém Profesionál  je použitelný všude tam, kde uchováváte vodu ve džbánu či libovolné nádobě.  Může jít o nejrůznější domácí  i profesionální  aplikace.

 Vracíme vodě strukturu a sílu přírodních pramenů

To vše bez chemie  a konvenčního  napájení,  jen pomocí jemných přírodních bioenergetických polí.

Od žejdlíku po vodojem…

 Princip činnosti 

Systém Profesionál pracuje jako pasivní anténní systém – rezonátor,   který z okolí sbírá a do prostoru vysílá čistě přírodní energie, které se ve formě jemných vibrací přenášejí do okolí a do  kapaliny, jež je na něm umístěna.  V oblasti šířky přenášeného pásma jde o náš nejvyšší model.

 Garantované parametry  

 

Naměřené hodnoty Povrchové napětí:

Vodivost:

 

pH

BICOM OPTIMA

Potence / škodlivé

Bio-energie
Jednotky mN/m µS/cm D % BOVIS
Referenční vzorek z vodovodu 73,0 552 6,9 D 30 60 1 000
EITV – Profesionál 70 530 7,5 D 5 0 8 500

Měření fyzikálních vlastností vody upravené pomocí naší technologie probíhalo v Centru materiálového výzkumu Fakulty chemické na VUT v Brně. Povrchové napětí se měřilo na tenziometru KSV Sigma 701 při laboratorní teplotě pomocí platinového kroužku Du Nűoy zavěšeného na velmi citlivé váze, pod kterou se svisle pohyboval píst s kádinkou měřeného vzorku.

Před měřením byl platinový kroužek rozpálen doběla, aby na něm neulpívalo nic z předchozího vzorku. Pomocí naměřených hodnot ukazujeme, že naše zařízení mění fyzikální vlastnosti vody, i když jsou některé hodnoty pod chybou měřících přístrojů. Měření na přístroji BICOM Optima probíhalo v centru Life4People, s.r.o., v Brně https://www.life4people.cz/kategorie/bicom-biorezonancni-metoda.  Sloupeček potencí u měření na Bicomu představuje nástup účinku a je podobný jako u homeopatie, tedy čím je číslo nižší, tím dříve (na nižší potenci) náš systém působí. Naopak škodlivost v procentech udává,  jak voda je či není pro člověka škodlivá. Přístroj BICOM  je certifikovaný jako lékařský diagnostický přístroj prvního  stupně, který v sobě snoubí kvantovou fyziku, tradiční čínskou medicínu a německou preciznost, proto je jedničkou v biorezonanci https://www.bicom-optima.cz. Bicom neměří vodu jako takovou, ale míru její vhodnosti nebo škodlivosti pro člověka, který právě drží v ruce jeho elektrodu, což proto není možné považovat za objektivně vypovídající. Pro mnohé jsou výsledky měření natolik přesvědčivé, že je rádi uvádíme. Měření na přístroji BICOM OPTIMA povedl Mgr. Tomáš Šebesta, MBA. Zatím každý z terapeutů, kteří kdy  na různých přístrojích BICOM pro nás dělali nějaké  měření tam tak si některé naše zařízení ponechali nebo projevili zájem o jeho distribuci, což považuji za velice dobrou referenci.

Vědecká i psychotronická měření

Hodnota Bio-energie v jednotkách Bovis již spadá do oblasti moderní psychotroniky, proto je z vědeckého  pohledu neakceptovatelná, což však neznamená, že neexistuje – naopak – řada lidí tuto energii vidí nebo cítí,  proto je naší povinností na ni v tomto letáku upozornit, aby si každý mohl vybrat, který z naměřených parametrů  je pro něj rozhodující. Energetické vyzařování vody v jednotkách Bovis nezávisle testoval Kamil Pokorný, který se zabývá měřením elektrosmogu a geopatogenních zón https://www.elektrosmog-zony.cz. Hodnota Bio-energie a míra uspořádanosti vodních molekul jsou dvě rozdílné veličiny. Některé naše přístroje, např. učební pomůcka TELABAR, kterou připravujeme do výroby, vykazují hodnotu Bio-energie vyšší, ale míru uspořádanosti nižší, což z našeho pohledu není vhodné pro lidský organismus, ale dostatečné pro delší  uchování potravin nebo hospodářská zvířata. Systém Profesionál tedy představuje optimální poměr mezi hodnotou  Bio-energie a mírou uspořádanosti vodních struktur, což psychotronicky stanovil autor energo-informační části našeho přístroje prof. Karel Bartušek, DrSc.  Psychotronicky  sledujeme  a dbáme na maximální možné hodnoty ukazatelů, jako jsou: soulad s Boží vůlí, úhel mezi molekulou kyslíku a vodíku – čím je nižší, tím je míra energie vyšší – a „Bartuškovo déčko“, jehož vysvětlení přesahuje obsah  tohoto textu, ale najít ho můžete  v odborném článku umístěném zde: https://technologis24.cz/2018/07/usporadana-struktura-vody/

 

Naměřené hodnoty Bartuškovo Déčko Míra uspořádanosti Úhel  pole   Frekvenční pásmo Soulad s Boží vůlí
Jednotky % Stupně Hz %
Referenční vzorek z vodovodu 12 15 9 35
EITV – Profesionál 8 500 95 0,2 10 na 75 98

Hodnoty v tabulce 2 jsou stanovené pouze psychotronicky, z vědeckého pohledu jsou tedy nevěrohodné, pro někoho ale můžou být důležité.  Vodu vystavenou účinku naší technologie pomocí automatické kresby nezávisle testoval Ing. Radovan Vytlačil a  Mgr. Martin Ronge  https://personalnibiodynamika.estranky.cz/.

Jak Betko, který posuzoval už několik desítek různých energetických zářičů a jeho  výsledky najdete zde https://www.homosignum.cz/ testoval působení našeho přístroje Profesinál.  Podle jeho zjištění prkénko kromě značného působení na vodu částečně eliminuje elektro smog i psychosomatické energie, to ale jen z cca 10-ti% a celkem úspěšně negativní působení GPZ a to z cca 50%.

Dne 11.6.2020 mi napsal:    „Analýza je on-line!  https://homosignum.blogspot.com/2020/06/antenni-system-profesional-aneb.html

Gratuluji k Vašemu funkčnímu a perspektivnímu vynálezu“         Za Homosignum – Jan Betko  

 Expertní posudek od Státního zdravotního ústavu

Posouzení zdravotní nezávadnosti ze dne 3.4.2020 č.j. SZU/01142/2019 a 3291/2020 EX 200069 a EX 200349  a Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č.1.1/20/9-11,13-18  Ze dne: 18.3.2020 provedl: Státní zdravotní ústav – Centrum laboratorních činností Laboratoř vody Zkušební laboratoř č. 1206, akreditované ČIA  podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Sídlo: Šrobárova 49/48,100 00 Praha 10. Výsledkem tohoto posuzování je, že u vody vystavené účinku našeho zařízení  nedochází ke zhoršení organoleptických vlastností vody.

Psychotronické testování  

Z horní strany našeho výrobku – ze zabudovaného anténního systému – vychází energetický kužel jako ze směrové antény. Energie tryská do výšky cca 100-150 cm v úhlu paprsku cca 30° jako z gejzíru a působí na atomární a molekulární strukturu pitné vody. U modelu Profesionál je  energie  navíc roztažená do prostoru koule o průměru  cca 3 metrů, takže ho můžete  jako dva systémy v jednom výrobku střídavě použít pod lůžko nebo na pracovní stůl, protože kromě vody tento energo-informační systém částečně upravuje i okolní prostředí, k čemuž nabízíme i  výkonnější systémy.

Ohlasy a reference uživatelů: 

Citlivější lidé vnímají energetické pole, které z našeho zařízení vychází ve tvaru koule o průměru do 3 m a jsou příjemně překvapení přílivem energie. Opakovaně nám sdělují, že si náš anténní systém přikládají na bolavá místa, nebo jej dávají  pod postel, protože pociťují  hlubší spánek a výpravnější sny. Někteří si prkénko umisťují na pracovní stůl a dokonce  pociťují snížení zátěže elektrickým smogem, což ovšem nemůžeme garantovat. Naše zařízení je primárně určené pro harmonizaci vodních molekul, i když někteří pociťují, že kromě vody  harmonizuje i tělo, duši a okolní prostředí.

  • S manželkou používáme destičku na vodu neustále. Voda nám chutná líp. Dokonce zmizely usazeniny vodního kamene ve skleničkách na zalévání květin, které na to také pokládáme.                                                                            Ing. Arch .Josef Kala
  •  Voda je po aktivaci na prkéknku chutnější a kulatější.                                                                                      Ing. Robert Knápek
  • Kamarád, který silně vnímá energie, z prkénka Profesionál cítil 4 pravotočivé spirály. Moc se mu to líbilo a říkal, že nic takového ještě neviděl.”                                               Martin Kincl    
  • Prkénko profi máme uložené pod postelí. Velmi se nám to osvědčilo. Lépe se nám usíná, spánek máme kvalitnější a sny barvitější. Momentálně nám prkénko na úpravu chybí a tak si koupíme ještě jedno profi z bukového dřeva. Jsme rádi za “pomocníky”, které mezi nás vnášíš.”                                                                                                                            Mgr. Kateřina Šípková 
  • Různí lidé vidí a vnímají energie různě, takto je z našeho výrobku Profesionál nacítil a  namaloval majitel meditačního centra JAGAVA, kde naše výrobky používají k zajištění pitného režimu účastníků. Autor kresby Mgr. Tomáš Franek

 Nástup účinku v čase:

Referenční voda Vak Třeboň  6 000 BE

Doba působení    3 min    21 000 BE

Doba působení  10 min    30 000 BE

Doba působení  15 min    32 000 BE

Doba působení  30 min    33 000 BE

Doba působení  60 min    34 000 BE

Doba působení    5 hodin 35 000 BE

Doba působení  10 hodin 35 000 BE

Doba působení  24 hodin 38 000 BE

Zdroj: Analýza https://homosignum.blogspot.com/2020/06/antenni-system-profesional-aneb.html

Pozn. V závěru analýzy je vysvětleno, proč  používá nové hodnoty BE, v našem textu používáme staré hodnoty Bio-energie.

Srovnání s konkurencí

Na rozdíl od mnoha jiných aktivátorů pitné vody v podobě mandal, kamenů, karaf, spirál, obrazců, systémů s informační vodou, nebo i vířivých technologií, kterých na světovém trhu odbornice na vodu Diana Siswartonová napočítala téměř 100 a které různou měrou působí na vnitřní strukturu vody a její energii, tyto ostatní systémy systémy většinou působí pouze na úrovni fyzického těla  a bioenergii vody zvyšují na cca 3000–4000 jednotek Bovis. Naše technologie je unikátní v tom, že přenáší tak vysoké energetické frekvence, které působí i na energetická ťela a hodnota bioenergie  dosahuje  8500–9000 Bovis.

Prkénko sice vypadá jako prkénko, ale prkénko na krájení cibule to rozhodně není. Jde o pasivní anténní systém – rezonátor, který přijímá a vysílá energie. Přesto ho můžete použít pro skladování a delší uchování potravin, kterým se zvyšuje vibrační úroveň, vitalita a prodlužuje trvanlivost, k tomu ale postačí výrazně levnější, vlhku lépe odolávající učební pomůcka TELABAR, kterou připravujeme.

Další ohlasy uživatelů s jemnějším vnímáním

  • Prkénko Profesionál je skvělým prostředkem k energetické aktivaci kamenů a masážních a esenciálních olejů, které jako terapeutka používám ve své praxi. Zaznamenávám jeho velmi vysoký harmonizující účinek a celkově vnímám obrovský potenciál tohoto výrobku.         Bc. Lenka Živá https://www.zivedoteky.cz/
  • Voda aktivovaná na prkénku Profesionál je každou hodinu jiná a léčivá pro různou skupinu orgánů, což vysvětlujeme pomocí východních filosofií, založených na orgánových hodinách a různém postavení planet, které ovlivňují, jaké energie z vesmíru k nám v danou dobu přicházejí. Pokud na prkénku necháte vodu ve větší nádobě celých 24 hodin, voda získá komplexní energetický náboj a bude pro vás chutná i léčivá pro celou orgánovou soustavu. Martina N                                                                                                                                     
  • Prkénko Profesionál je trvalou součástí naší rodiny, pokud zrovna není pod džbánem s vodou, rád si na něj při cvičení jógy nebo při meditaci sednu, protože mi rozšiřuje proud životní energie, kterou při meditaci a cvičení přijímám.

           Jiří Karbula, grafický designér s přesahem do života              https://www.facebook.com/jirka.karbula.vlk

Energie je podobná energii z pyramid

Někteří lidé nám sdělují,  že energie, která z prkének vychází, je podobná léčivé energii vnímané v pyramidálním komplexu a tunelech Ravne v Bosně, i když je mnohem slabší. V přeneseném slova smyslu tak můžete mít energii pyramid na pracovním stole, pod postelí, v kuchyni či  doma v obýváku, i když už i na to máme výkonnější zařízení.

Pokud proud energie potřebujete z nějakého důvodu vypnout, stačí, když na prkénko položíte libovolný magnet. Po jeho sejmutí se proud energie zase obnoví.  Snímek v rentgenovém spektru zachycuje výron energie nad pyramidou v Gíze. Najde se zobrazovací metoda, která ukáže energie a změří frekvence vycházející z našich  zařízení?

Charakteristika vody se z velké části odvíjí z geometrie molekuly, která je u vody blízká tetraedru. Úhel pole mezi dvojicí kovalentních vazeb určuje míru energie, kterou voda dokáže přenášet.  Už za několik minut v půllitrové sklenici vody postavené na prkénku uvidíte bublinky po celém obvodu sklenice, které se v jiné nádobě mimo prkénko tak rychle nevytvoří, což je jedním z důkazů působící energie. Citvaná analýza uvádí hodnotu vyzařující energie: ca 152 000 BE*

V čem je technologie anténního systému výjimečná

„Šířka frekvenčního pásma, která se do vody přenáší, vyjádřená v hodnotách mocniny, je jedním z parametrů  posouzení příznivosti nebo aktivity vody. Frekvenční šířka pásma určuje, jak vysoké frekvence bude mít vlnění vodních částic a také charakterizuje, jak vysoké frekvence bio-energetického pole můžeme do vody zaznamenat. Pro člověka je významné, pokud maximální frekvence vody (hlavně vody v těle) se bude blížit maximální frekvenci vesmírného vlnění, tj. 10 na 75 Hz, což naše technologie splňují,“ píše ve své publikaci Souznění vesmíru a člověka z celostního psychotronickéko pohledu prof. Karel Bartušek, DrSc. Tyto frekvence nejsou pomocí konvenční techniky měřitelné, přesto existuje mnoho lidí, kteří je cítí. Celou publikaci si můžete v tištěné i elektronické podobě zakoupit v našem e-shopu  https://technologis24.cz/produkt/karel-batusek-knika-celistvost-vesmiru-a-cloveka/

Kde se bere energie, která z našeho prkénka vychází?  

Japonský lékař Masaru Emoto, který se po celém světě proslavil focením zmrazených krystalů vody, ve své publikaci Voda a léčivá síla modlitby v kapitole Krystaly vody z chrámu Sukato dochází k závěru, že různá místa vyzařují různé energie. Voda spadlá z mraků na kostel vykazuje velice vysokou míru energie, že sloupcový graf v uvedené publikaci  zobrazující hodnotu Bio-energie ční jak Eiffelova věž v přízemní zástavbě. Stejná voda spadlá z mraků o kousek dál je tím přízemním stavením. Profesorka Blanche Merz šla mnohem dál. Procestovala celý svět a ve svých velice dobře čtivých knihách zdokumentovala místa s různou mírou energie. Založila vědní obor geobiologie a věnuje se vlivu energie místa na živé organismy. Jednotky Bovis jsou pojmenované po francouzském fyzikovi a používají se pro měření a detekci silových míst. Stejná stupnice je použitelná pro měření energie potravin, tedy i vody. Energie zdravého živého organismu vykazuje hodnotu cca 8 000 Bovis. Vše, co má vibrační energii nižší, tedy organismům energii ubírá. Některá energeticky silná a silová místa, jako jsou tibetské chrámy či některé přírodní útvary, vykazují hodnotu energie 12-15.000 Bovis a Blanche Merz ve své knize Místa síly popisuje i energetická místa, kde dochází ke zvyšování vibrační úrovně lidstva a k zasvěcení. Tunely v komplexu Ravne u pyramid v Bosně, kde dochází k samovolnému vyléčení různých nemocí, vykazují až 25.000 Bovis.

O zdroji energie, ze kterého pochází a ze kterého se čerpá energie, o které mluvíme,  odborná literatura mlčí. Snad je to tím, že by bylo nutné přepsat mnoho knih a přijmout to, co je z vědeckého materialistického pohledu zatím nepřijatelné, a sice že svět není jen náhodně poházená hromada kamení, ale že celý vesmír funguje jako dokonale vyladěný  a vyvážený systém, který má inteligentní plán. Hledaným Zdrojem energie tedy může být:  ta ruka co  všechno napsala, všeobímající světový řád – LOGOS, nebo taky Bůh, Reiki, Čchi, Živa, Éter, nebo jen Zdroj, či Láska. Ta energie má v mnoha národech různá jména, a přesto jde stále o stejnou Zdrojovou energii, která stvořila celý vesmír a stále ho udržuje v chodu jako přesně postavený hodinový  stroj. Říkejme mu tedy Zdroj.

Závěr – Energo-informační technologie pro vodu

Všechny naše energo-informační systémy z výrobního sortimentu Živá voda – modrý klíč působí na atomární a molekulární strukturu vody výhradně pomocí jemných energetických polí, která vodě předávají informaci prostřednictvím jemných vibrací. Žijeme v úžasné době, kdy se za nové objevy už neupaluje. Je to změna celého myšlenkového systému, odklon od  materialistického pojetí světa a  orientace na duchovní princip jednotného systému stvoření, inteligentního plánu, kde všechno se vším souvisí a vše je obsaženo ve všem. Jsme obklopeni nepřeberným množstvím energetických polí, vibrací, zvuků a myšlenek a máme úžasnou svobodu a možnost volby, na co se naladíme a jaké frekvence budeme přijímat, což tvoří náš vnitřní svět – vlastní myšlenkový vesmír. A je také na nás, co budeme vysílat dál. Je mi ctí, že můžeme vytvářet a nabízet v mnoha ohledech revoluční a průlomové energo-informační technologie, které pomáhají obnovit naše spojení se zdrojem čisté  lásky plné inteligentní energie, a tím přispívat k proměně světa a lidského vědomí.

Možná rizika z nesprávného použití – nejsou. 

Při správném použití dle výše uvedeného návodu k obsluze  žádná rizika nehrozí.  Pokud  budete mít potřebu anténní systém vypnout, položte na něj libovolný magnet. Po jeho sejmutí se proud energie zase obnoví.

Záruky

Záruka  na povrchovou ochranu v zákonné délce  24 měsíců. Záruka na energetickou funkci výrobku 7 let. Protože víme, že naše systémy fungují, poskytujeme Garanci v délce  99 dnů na vrácení celé kupní ceny při vrácení nepoškozeného výrobku bez udání důvodu.  To  platí na každý první výrobek   zakoupený stejným zákazníkem.  Zatím nám nikdo nic nevrátil, naopak si většinou ještě něco koupil nebo nás doporučil přátelům.

Reklamace:  Na adrese  výrobce

Sídlo a kontakt:   Energis 24, IČO:     01552996     DIČ:  CZ015 52996,  Mgr. Radovan Šejvl