Bakteriologocké prokázání účinku technologie Grander – Pin Point -Test

Pin Point-Test jako bakteriologické
prokázání účinku Grander®-Technologie

1. Úvod

Použitím Grander®-Technologie se mění strukturová mřížka vody. Mřížky se stávají menšími. Toto je prokazatelné infračervenou a UV-spektroskopií. Současně se mění i povrchové napětí.
Empiricky bylo zjištěno, že voda doupravená pomocí Grander®-Technologie vykazuje v bakteriologickém testu jiný obraz kolonií než nedoupravená voda. V nedoupravené pitné vodě dosahují kolonietvorné jednotky po 72 hodinách vývoje průměr od 2 – 5 mm (= divoké typy kolonií). Grander®-Technologie mění tyto divoké typy koloní tak, že převažuje tvorba Pin Point (Pin Points = anglický výraz pro špendlíkové hlavičky). Tyto Pin Points mají velikost od 0,05 – 1 mm. Jsou přitom zcela stejné ve vzhledu a barevné pigmentaci. Dále existují rozdíly mezi divokými typy kolonií a Pin Points ve zhodnocení stubstrátu, jak je prokazatelné pestrou řadou.
I v nedoupravené pitné vodě se vyskytují malé kolonie. Hlavně při použití Grander®-Technologie se ukazuje, že tyto Pin Points vystupují v silnější míře. U zcela doupravené vody už se divoké typy kolonií nevyskytují, nýbrž již jen Pin Points, jak ukazují zobrazené fotografie.

 

Masívní tvorba těchto Pin Points ve vodě doupravené podle Grandera je bakteriologickým důkazem úspěšné doúpravy vody zařízením Grander®-Technologie.

2. Materiál a metoda

Na bakteriologické prokázání tvorby Pin Point se používá technologie membránové filtrace podle DIN 38411-K5.
Detaily k použitým membránovým filtrům:
Používány jsou membránové filtry firmy Sartorius, obsahující celulózo-nitrát, objednací číslo 13 906-50-ACN. Velikost pórů 0,45 μm, sterilně baleno. Adresa k objednání: Sartorius AG, D-37070 Göttingen, Německo.
Provedení:
Ve sterilních podmínkách se zpravidla nasaje 1 ml zkušební vody přes membránový filtr, tento se následně vloží do živné substance (viz níže) a za Standards-Methods-Agar se nechá 72 hodin vyživovat při teplotě od 20 do 22°C, v případě Endo-Agar 24 hodin při 37°C.
Pro test se tedy obvykle používají dva různé typy živné půdy:
Standard-Methods-Agar firmy Becton Dickinson, artikl č. 211638 Tryptone Glucose Yeast Extract, přídavek TTC. Na litr se používá 23,5 g agarů. Sterilizace: 15 minut při 121°C.
DEV Endo-Agar firmy Merck, artikl č. 1.10684. Na litr se používá 58 g agarů. Sterilizace: 15 minut při 121°C.