Frekvenční měření strukturované vody na Ústavu biologie a zologie VFU Brno

V roce 2000 posuzoval Státní zdravotní ústav v Praze zdravotní nezávadnost materiálů, z nichž jsou vyrobeny Granderovy jednotky na úpravu vody. SZÚ iniciativně zaslal jednotku na úpravu vody do Brna na Ústav biologie a zoologie, aby tam provedli srovnávací měření vysokofrekvenčním konduktometrem. Srovnávaly se vzorky kontrolní vody, vody magneticky upravené a vody upravené Grandervou metodou. Bylo konstatováno, že voda po magnetické úpravě má nižší vodivost než voda kontrolní. Voda po Granderově úpravě má přibližně stejnou vodivost jako voda kontrolní ve frekvencích do 10 MHz, ale ve frekvencích mezi 12 – 17,5 MHz je průběh křivek mezi těmito vzorky vody naprosto odlišný. Závěrem bylo konstatováno mj., že Granderovo „zařízení významně modifikuje fyzikální vlastnosti kapaliny ve srovnání s kapalinou původní“. Grafické vyhodnocení i celou zprávu  přikládáme.