Modrý klíč DN 10

3,499.00 

Skladem

Kategorie: ,

Popis

Ponorný harmonizér  Modrý klíč – DN 10 

Malý velký Vodní poklad 

Bio-energetický výkon 6000 BOVIS

Ponorný harmonizér Modrý klíč DN 10 v přeneseném slova smyslu odemyká potenciál Vaší vody.  Je určený pro přímý styk s pitnou vodou a slouží k harmonizaci a uspořádání vodních molekul a zvýšení bio-energetického vyzařování  vody. Tuto energii není možné prokázat pomocí žádných osvědčených vědeckých přístrojů a metod, proto je popis bio-energetického účinku ponorného harmonizéru Modrý klíč DN 10 založený výhradně na pozorování našich klientů, spolupracovníků a psychotroniků, popřípadě přístrojů používaných v alternativní medicíně jako je BICOM, Salvia, Oberon a GDV EUROPE. Zajímavé a přínosné je  posouzení  účinků našich harmonizérů s použitím automatické kresby a měření hodnot bio-energie ve stupních  BOVIS. Pomocí automatické kresby citlivé terapeutky bylo zjištěno, že Modrý klíč DN 10 působí střídavě na horní nebo dolní čakry. Nikdy ne na všechny, ale střídavě. Jak se jeho působení „přepíná“? – Právě že se nepřepíná, jako by  Modrý klíč, respektive energie, se kterou pracuje, sama poznala, s kým má tu čest a na které čakry má působit, což můžeme vysvětlit jen tím, že máme co do činění se zdrojovou inteligentní energií, a to z Modrého klíče v mých očích dělá naše nejzajímavější zařízení. Nákres střídavého působení na horní a dolní čakry uvádím dále v textu.

Označení průměru DN 10 napovídá, že v našem sortimentu existuje několik větších průměrů určených pro větší množství tekutin.  U harmonizačního hrnku, termosky nebo harmonizačního kamene je  materiál nosičem vložené vibrace – podobně jako magnetofonový pásek uchovává energetický záznam a ten se přenáší do vody ve formě vlnění. Jestli je materiál Modrého klíče bio-energeticky upraven tak, že je přijímačem a vysílačem, nebo jen nosičem jemného bio-energetického vlnění, to nevíme. Faktem je, že se z něj jemné vlnění do vody rychle přenáší – nebo se lepším přijímačem bio-energie stává až energeticky aktivovaná voda?

 

Ponorný harmonizér Modrý klíč DN 10  také obsahuje úlomky polodrakokamů, jako je šungit, křišťál  a turmalín, které jsou v trubičce zalité ve včelím vosku, jenž tuhnul ve vysokovibrační rezonanční komoře, a proto si uchovává příslušná vlnění. Naše zařízení je tedy na rozdíl od podobně vypadajících přístrojů jiných výrobců, které obsahují  jen  informační vodu, mrazuvzdorné. Na válcové části je ponorný harmonizér opatřen nesmazatelným nápisem gravírovaným laserem  ENERGIS 24 – Modrý klíč DN 10 a v uzávěru dírkou o průměru 3 mm pro případné zavěšení.

 

 

Oblast použití: 

 

Ponorný harmonizér Modrý klíč DN 10 o průměru 10 mm a délce 120 mm slouží k bio-energetické aktivaci nápoje v libovolné sklenici nebo džbánu do teploty 99 °C.

 

Návod k použití: 

 

Před prvním použitím důkladně umyjte. Ponorný harmonizér  Modrý klíč DN 10 je bezúdržbové zařízení, které nevyžaduje přívod energie ani servis.  Modrý klíč DN 10 ponořte do sklenice vody, hrnku čaje, kávy či jiného (i alkoholického) nápoje, lehce zamíchejte, vyčkejte  5-10 minut, než se vlnění  z harmonizéru  přenese do nápoje, který se bio-energeticky aktivuje. Takto upravená voda, káva nebo minerálka bývá pociťována jako jemnější. Vodě z kohoutku se vrací  síla a vitalita přírodních pramenů, kterou ztratila v potrubí. Ponorný harmonizer Modrý klíč DN 10 můžete mít stále u sebe a vždy si upravit každou tekutinu, kterou po celý den pijete.

 

Vracíme vodě sílu přírodních pramenů

 

To vše bez chemie  a konvenčního  napájení,  jen pomocí jemných přírodních bio-energetických polí.                Od žejdlíku po vodojem… 

  

Naměřené hodnoty Povrchové napětí:

Vodivost:

 

pH

BICOM OPTIMA

Potence / škodlivé

Bio-energie
Jednotky mN/m µS/cm D % BOVIS
Referenční vzorek z vodovodu 73,0 55 6,9 D 30 60 1 000
Harmonizér – Modrý klíč DN 10 72,5 37 7,5 D 5 0 6 000

Měření fyzikálních vlastností vody upravené pomocí naší technologie probíhalo v Centru materiálového výzkumu Fakulty chemické na VUT v Brně, ale přesto je pouze orientační. Při kontrolním měření můžete naměřit zcela jiný výsledek. Proč tomu tak je? – Nevíme. Na vodu  mohou působit různé fáze měsíce, momentální intenzita geopatogenní zóny, elektromagnetická pole nebo i mentální naladění laboranta. Z kvantové fyziky víme, že výsledek experimentu závisí na vůli pozorovatele, což může mít rovněž vliv na výsledek měření. Změna vodivosti nemá pro uživatele velký význam, protože je v rozsahu povolených hodnot, ale pomocí její změny dokládáme, že účinky našeho harmonizéru jsou i fyzikálně měřitelné.  Povrchové napětí se měřilo na tenziometru KSV Sigma 701 při laboratorní teplotě pomocí platinového kroužku Du Nűoy zavěšeného na velmi citlivé váze, pod kterou se svisle pohyboval píst s kádinkou měřeného vzorku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před měřením byl platinový kroužek rozpálen doběla, aby na něm neulpívalo nic z předchozího vzorku. Pomocí naměřených hodnot ukazujeme, že naše zařízení mění i fyzikální vlastnosti vody, i když jsou některé hodnoty velice nízké a skeptikové namítají, že jsou pod chybou měřících přístrojů.

Měření na přístroji BICOM Optima probíhalo v centru Life4People, s.r.o., v Brně https://www.life4people.cz/kategorie/bicom-biorezonancni-metoda.  Sloupeček potencí u měření na Bicomu představuje nástup účinku a je podobný jako u homeopatie, tedy čím je číslo nižší, tím dříve (na nižší potenci) náš systém působí. Naopak škodlivost v procentech udává, jak voda je či není pro člověka škodlivá. Přístroj BICOM  je certifikovaný jako lékařský diagnostický přístroj prvního stupně, který v sobě snoubí kvantovou fyziku, tradiční čínskou medicínu a německou preciznost, proto je jedničkou v biorezonanci. https://www.bicom-optima.cz.

 

Bicom neměří vodu jako takovou, ale míru její vhodnosti nebo škodlivosti pro člověka, který právě drží v ruce jeho elektrodu, což proto není možné považovat za objektivně vypovídající, ale pro mnohé jsou výsledky měření natolik přesvědčivé, že je rádi uvádíme. Hodnota bio-energie v jednotkách BOVIS již spadá do oblasti moderní psychotroniky, proto je z vědeckého pohledu neakceptovatelná, což však neznamená, že neexistuje – naopak řada lidí tuto energii cítí, proto je naší povinností na ni v tomto letáku upozornit, aby si každý mohl vybrat, který z naměřených parametrů je pro něj rozhodující. Energetické vyzařování vody v jednotkách BOVIS nezávisle testoval Kamil Pokorný, který se zabývá měřením elektrosmogu a geopatogenních zón https://www.elektrosmog-zony.cz. Voda vystavená účinku naší technologie je více zásaditá, má jinou  vodivost a  mnohem lépe chutná, což  slyšíme od velké části potenciálních zákazníků, ale může to být subjektivní, proto doporučujeme vodu vystavenou účinku našeho zařízení nejprve ochutnat u nás či u našich prodejců. Pokud takovou možnost nemáte, můžete zakoupené zboží vyměnit nebo vrátit.

 Odborný posudek Státního udravotního ústavu v Praze dokládá, že při použití našeho harmonozéru nedochází ke zhoršení organoleptických vlastností vody.   

Posouzení zdravotní nezávadnosti ze dne 3.4.2020 č.j. SZU/01142/2019 a 3291/2020 EX 200069 a EX 200349  a Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č.1.1/20/9-11,13-18  Ze dne: 18.3.2020:

Odborný posudek dokládá, že ponorný harmonizér Modrý klíč DN 10, který je ve styku s pitnou vodou, vyhovuje požadavkům vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., zvl. §9 odst. 1, písm. a) a odst. 2. a je vyrobený  z korozivzdorné oceli 1.4401  k  tomu určené. Název posuzovatele: Státní zdravotní ústav – Centrum laboratorních činností Laboratoř vody Zkušební laboratoř č. 1206, akreditované ČIA  podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Sídlo: Šrobárova 49/48,100 00 Praha 10

Psychotronické testování – automatická kresba – působení na čakry   

Podle vyjádření citlivé terapeutky Ramany – Čarokrásná duše https://www.carokrasna-duse.cz   má ponorný harmonizér Modrý klíč DN 10  dvojí mechanismus účinku  na  čakry v lidském těle.  První nákres vlevo zobrazuje stav energetických center lidského těla (čaker) průměrného člověka a druhý obrázek ukazuje změnu patrnou ½ hodiny po vypití vody vystavené účinku ponorného harmonizéru Modrý klíč DN 10. Jak je patrné z nákresů, Modrý klíč DN 10 působí střídavě  na dolní nebo horní čakry. Jak se působení modrého klíče přepíná? Právě že se nepřepíná – Modrý klíč sám pozná, s kým má tu čest a na které čakry má komu působit, což můžeme vysvětlit jen tím, že máme co dočinění se zdrojovou inteligentní energií, která sama pozná, na koho má jak působit. Ze srovnání nákresů je patrné, že bio-energetická centra (čakry) jsou po vypití vody vystavené účinku našeho harmonizéru více rozvinutá, a tedy přijímají více životní energie.              

 

 

Střídavé působení Modrého klíče na horní nebo dolní čakry  nebylo naším vývojovým cílem, ale „náhodně“ objeveným vedlejším efektem, který nám následně  potvrdilo několik psychotroniků. Rovněž v historii jsme našli několik badatelů, kteří se tímto  fenoménem  zabývají – o inteligentní energii, kterou pojmenoval  ORGON, ve svém díle píše např. Vilhelm Reich.  Terapeutka Ramana Novotná byla první, kdo nás na to upozornil, za což jí patří velké poděkování.

 

Znám spoustu lékařů, právníků, učitelů a techniků, kteří jsou skálopevně přesvědčeni,  že žádné čakry nemají a žádné vědecky nevysvětlitelné energie neexistují. Jak tedy přiblížit nákresy čaker regresní terapeutky širší veřejnosti?    Prof. Korotkov rozvinul metodu Kyrianovy fotografie  energetického pole  člověka (aury) a vyvinul přístroj GDV EUROPE, pomocí kterého je možné měřit  bio-energii při modlitbě, společné meditaci nebo při fotbalovém zápase  metodou        BIOELEKTROGRAFIE. S měřením účinků vody vystavené našim harmonizérům pomocí metody GEV teprve začínáme, ale přesto už víme, že „naše“ voda snižuje stres a zvyšuje bio-energii lidského organismu. Snímky ukazují stav energetických center vychýlených od osy  člověka  před pitnou kúrou  po ní. Vpravo harmonizované  bio-energetické pole  (aura).  Měření provedl Pan Zdenek Mrna na adrese: Znojemská 25 Třebíč.

Podle vyjádření jiného citlivého terapeuta působení  ponorného harmonizéru Modrý klíč  „jde středem, uvolňuje dech, snižuje napětí, zvýrazňuje barvy aury, vysílá paprsky do meridiánů a tělo ladí podobně jako akupunktura. Tím jde o krásnou klasickou harmonizaci, protože tělo dostává vše, co potřebuje,“ jak uvedl pan  Marian Coufal www.genessismi.cz.

 Kde se bere energie vycházející z ponorného bio-energetického harmonizéru?  

Japonský lékař Masaru Emoto, který se po celém světě proslavil focením zmrazených krystalů vody, ve své publikaci Voda a léčivá síla modlitby  dochází k závěru, že různá místa vyzařují různé energie. Voda spadlá z mraků na kostel vykazuje velice vysokou míru energie, takže hodnoty sloupcového grafu v uvedené publikaci zobrazující hodnotu bio-energie ční jak Eiffelova věž v přízemní zástavbě. Stejná voda spadlá z mraků o kousek dál je tím přízemním stavením. Profesorka Blanche Merz šla mnohem dál. Procestovala celý svět a ve svých velice dobře čtivých knihách zdokumentovala místa s různou mírou energie. Založila vědní obor geobiologie, který se věnuje vlivu energie místa na živé organismy.

 

Jednotky Bovis jsou pojmenované po francouzském fyzikovi a používají se pro měření a detekci silových míst. Stejná stupnice je použitelná pro měření energie vody, potravin i bio-energie živého organismu. Energie zdravého živého organismu vykazuje hodnotu cca 8 000 Bovis. V našich domovech nebo ve vodě z vodovodního kohoutku je však hodnota bio-energie velice často mnohem nižší. Vše, co má vibrační energii nižší, tedy organismům energii ubírá. Některá energeticky silná  místa, jako jsou tibetské chrámy či některé přírodní útvary, vykazují hodnotu energie 12-15.000 Bovis.  Blanche Merz ve své knize Místa síly popisuje i energetická místa, kde dochází ke zvyšování vibrační úrovně lidstva a k zasvěcení. Tunely v komplexu Ravne u pyramid v Bosně, kde dochází k samovolnému vyléčení různých nemocí, vykazují až 25.000 Bovis.

 

 

 

O zdroji energie, ze kterého pochází a ze kterého se čerpá energie, o které mluvíme, odborná literatura mlčí. Snad je to tím, že by bylo nutné přepsat mnoho knih a přijmout to, co je z vědeckého materialistického pohledu zatím nepřijatelné, a sice že svět není jen náhodně poházená hromada kamení, ale že celý vesmír funguje jako dokonale vyladěný  a vyvážený systém, který má inteligentní plán. Hledaným Zdrojem energie tedy může být:  ta ruka, co  všechno napsala, všeobjímající světový řád – LOGOS, nebo taky Bůh, Reiki, Čchi, Živa, Éter, Bezpodmínečná láska, Tachyonová energie, nebo jen Zdroj. Ta energie má v mnoha národech různá jména, a přesto jde stále o stejnou Zdrojovou energii, která stvořila celý vesmír a stále ho udržuje v chodu jako přesně postavený hodinový stroj. Říkejme mu tedy Zdroj.  Jak se bio-energie vložená do tělesa Modrého klíče DN 10  v materiálu uchovává, jestli je materiál díky vložení do bio-energetického pole v rezonanční komoře jen nosičem, nebo i přijímačem a vysílačem bio-energie, nevíme. Prostě tam ta bio-energie je.

Možná rizika z nesprávného použití: Nejsou nebo je neznáme. Uchovávejte  a používejte  mimo dosah  magnetických a elektromagnetických polí, velkých vibrací  a ultrazvuku. Při správném použití dle tohoto návodu k obsluze žádná rizika nehrozí.

Záruka:

Záruka  v zákonné délce  24 měsíců. Protože víme, že naše harmonizéry  fungují, poskytujeme garanci v délce  99 dnů na vrácení celé kupní ceny při vrácení nepoškozeného výrobku bez udání důvodu.  To platí na každý první výrobek zakoupený stejným zákazníkem.  Zatím nám nikdo nic nevrátil, ale většinou ještě něco koupil nebo nás doporučil přátelům.

Ohlasy uživatelů:

 „Zkouším ponorný harmonizér Modrý klič DN 10. Voda je pocitově jiná, taková sametová. Opravdu to funguje!!!“                                                                         S pozdravem Mudr. Tatjana Ž.                                                                                                               

Vaše tyčinka Modrý Klíč DN 10 je srovnatelná s energetickou  tyčinkou WEST od rakouského výrobce  Grander. Používám je obě.  Chuťově je to nepatrně jiné, ale vždy velmi dobré.                                                                                                                                                               Ing. Petr Toufar

Reklamace:  Na adrese  výrobce.

Kontakt:  Energis 24 –  Mgr. Radovan Šejvl, Sadová 935, 685 01

Bučovice, Telefon: 517 381 017, Mobil: 777 710 232

IČO:  015 52 996   DIČ:  CZ01552996

Bezplatné poradenství:

Aby si z naší široké nabídky mohl vybrat opravdu každý, nabízíme bezplatné poradenství.