TELABAR – Diskový harmonizér

1,805.00 

Skladem

Katalogové číslo: 11150 Kategorie: Výrobce:

Popis

TELABAR  – Diskový harmonizér pro pitnou vodu – modrý klíč   

Bioenergetický výkon 14.500 BOVIS 

Diskový harmonizér TELABAR je Bio-energetický energo-informační systém po vodu, který v přeneseném slova smyslu odemyká potenciál Vaší vody, proto je zařazený do skupiny výrobků označované jako Modré klíče.  Zařízení je určené pro harmonizaci a uspořádání  vodních molekul  a zvýšení bio-energie vody. Bio-energetické působení harmonizéru  je mimo rozsah osvědčených vědeckých měřících přístrojů a metod, proto  je popis Bio-energetiockého účinku harmonizéru založený výhradně na pozorování a zkušenostech našich klientů, spolupracovníků a psychotroniků,  popřípadě měření přístrojů používaných v alternativní medicíně jako je BICOM, Salvia či Oberon. Přínosné je  posouzení  účinků  s použitím automatické kresby a měření hodnot Bio-energie ve stupních  BOVIS.

Princip činnosti 

Systém TELABAR pracuje jako pasivní anténní systém – rezonátor,   který z okolí sbírá a do prostoru vysílá čistě přírodní Bio-energie, které se ve formě jemných vlnění přenášejí do okolí a do  kapaliny, jež je na něm umístěna. Z vědeckého hlediska žádná taková energie neexistuje, což však neznamená, že tomu tak je.

Je to základní model, který je použitelný pro zvýšení bio-energie starších anténních systémů  uložených ve dřevěném prkénku s názvy Gejzír, Převozník a Profesionál, kterým zvyšuje hodnotu bio-enegie, použitelný je však i samostatně. Patří do skupiny Modrých klíčů – Bio-energetických  harmonizérů,  které působí na vnitřní strukturu vody na atomární a molekulární úrovni a předpokládáme že ji mění. Voda vystavená účinku naší technologie je více zásaditá, má jinou  vodivost a často slýcháme, že  mnohem lépe chutná, že je kulatější až sametově hladká, což může být subjektivní, proto doporučujeme vodu vystavenou účinku našeho zařízení nejprve ochutnat u nás či u našich prodejců.

 

Konstrukční uspořádání a materiálové

 provedení:

Konstrukční základ diskového harmonizéru tvoří kvalitní plast ABS o síle 3 mm. Rozměr 130 x 160 mm. Širokopásmový anténní systém je vytvořený napařením tenké vrstvy  titanzinku. Jde  o naše jediné zařízení, kde je anténní systém záměrně viditelný. Ze zadní strany je výrobek opatřený samolepkou s laminací,   uvedením názvu výrobku, hodnotou bio-energie, logem  a adresou výrobce.

Povrchová  ochrana a údržba:

Anténní systém z titanzinku je překrytý samolepicí fólií odolnou  proti mechanickému poškození s vysokou mechanickou odolností a  stabilizací proti UV záření. V případě požadavku na vyšší mechanickou odlnost může být krytý vrstvou plexiskla. Systém nevyžaduje žádnou speciální údržbu ani konvenční napájení.  Umývejte s pomocí běžných čisticích prostředků určených pro domácnost.

Návod k použití: 

Vodu ve džbánu či jiné skleněné, plastové či keramické  nádobě o objemu do 5 l  postavte na výrobek.  Voda je energeticky aktivovaná za 15–20 minut. Diskový  harmonizér  TELABAR  je použitelný všude tam, kde uchováváte vodu ve džbánu či libobolné nádobě.  Vzhledem k jeho materiálovému provedení a přijatelné ceně ho můžete použít pod  koryta domácích a hospodářských zvířat, na vnější stranu akvária, nebo  do ledničky či do sklepa nebo do pultů prodejen s ovocem a zeleninou pro delší uchování jejich čerstvosti.

Pokud  budete mít potřebu anténní systém vypnout, položte na něj libovolný magnet. Po jeho sejmutí se proud energie zase obnoví.

Vracíme vodě sílu přírodních pramenů

To vše bez chemie  a konvenčního  napájení,  jen pomocí jemných přírodních bio-energetických polí. Od žejdlíku po vodojem…

 Naměřené paramertry  

 

Naměřené hodnoty Povrchové napětí:

Vodivost:

 

pH

BICOM OPTIMA

Potence / škodlivé

Bio-energie
Jednotky mN/m µS/cm D % BOVIS
Referenční vzorek z vodovodu 73,0 552 6,9 D 30 60 1 000
TELABAR 70 530 7,5 D 5 0 14.500

 Měření fyzikálních vlastností vody upravené pomocí naší technologie probíhalo v Centru materiálového výzkumu Fakulty chemické na VUT v Brně. Povrchové napětí se měřilo na tenziometru KSV Sigma 701 při laboratorní teplotě pomocí platinového kroužku Du Nűoy zavěšeného na velmi citlivé váze, pod kterou se svisle pohyboval píst s kádinkou měřeného vzorku.

Před měřením byl platinový kroužek rozpálen doběla, aby na něm neulpívalo nic z předchozího vzorku. Pomocí naměřených hodnot ukazujeme, že naše zařízení mění fyzikální vlastnosti vody, i když jsou některé hodnoty pod chybou měřících přístrojů. Měření na přístroji BICOM Optima probíhalo v centru Life4People, s.r.o., v Brně https://www.life4people.cz/kategorie/bicom-biorezonancni-metoda.  Sloupeček potencí u měření na Bicomu představuje nástup účinku a je podobný jako u homeopatie, tedy čím je číslo nižší, tím dříve (na nižší potenci) náš systém působí. Naopak škodlivost v procentech udává,  jak voda je či není pro člověka škodlivá. Přístroj BICOM  je certifikovaný jako lékařský diagnostický přístroj prvního  stupně, který v sobě snoubí kvantovou fyziku, tradiční čínskou medicínu a německou preciznost, proto je jedničkou v biorezonanci – https://www.bicom-optima.cz. Bicom neměří vodu jako takovou, ale míru její vhodnosti nebo škodlivosti pro člověka, který právě drží v ruce jeho elektrodu, což proto není možné považovat za objektivně vypovídající. Pro mnohé jsou výsledky měření natolik přesvědčivé, že je rádi uvádíme. Měření na přístroji BICOM OPTIMA povedl Mgr. Tomáš Šebesta, MBA.

Vědecká i psychotronická měření

Hodnota bio-energie v jednotkách Bovis již spadá do oblasti moderní psychotroniky, proto je z vědeckého  pohledu neakceptovatelná, což však neznamená, že neexistuje – naopak – řada lidí tuto energii vidí nebo cítí,  proto je naší povinností na ni v tomto letáku upozornit, aby si každý mohl vybrat, který z naměřených parametrů  je pro něj rozhodující. Energetické vyzařování vody v jednotkách Bovis nezávisle testoval Kamil Pokorný, který se zabývá měřením elektrosmogu a geopatogenních zón https://www.elektrosmog-zony.cz. Hodnota bio-energie a míra uspořádanosti vodních molekul jsou dvě rozdílné veličiny. Některé naše přístroje, např. učební pomůcka TELABAR, vykazují hodnotu bio-energie vyšší, ale míru uspořádanosti nižší, což z našeho pohledu není vhodné pro lidský organismus, ale dostatečné pro delší  uchování potravin nebo hospodářská zvířata. Systém Profesionál tedy představuje optimální poměr mezi hodnotou  Bio-energie a mírou uspořádanosti vodních struktur, což psychotronicky stanovil autor energo-informační části našeho přístroje prof. Karel Bartušek, DrSc.

Psychotronické testování  

Z horní ploché strany našeho výrobku –  vychází energetický kužel jako ze směrové antény. Energie tryská do výšky cca 75 cm v úhlu paprsku cca 30° jako z gejzíru a předpokládáme že působí na atomární a molekulární strukturu pitné vody i okolního prostoru.

Srovnání s konkurencí

Na rozdíl od mnoha jiných aktivátorů pitné vody v podobě mandal, kamenů, karaf, spirál, obrazců, systémů s informační vodou, nebo i vířivých technologií, kterých na světovém trhu odbornice na vodu Diana Siswartonová napočítala téměř 100 a které různou měrou působí na vnitřní strukuturu vody a její energii, tyto ostatní systémy systémy většinou působí pouze na úrovni fyzického těla  a bioenergii vody zvyšují na cca 3000–4000 jednotek Bovis. Naše technologie je unikátní v tom, že přenáší tak vysoké energetické frekvence, které působí i na mentální a energetická těla a hodnota bio-energie  představuje doposud u našich přístrojů  nevídaných 14.500 Bovis.

Energie je podobná energii z pyramid

Někteří lidé nám sdělují,  že energie, která z TELABARU  vychází, je podobná lečivé energii vnímané v pyramidálním komplexu a tunelech Ravne v Bosně. V přeneseném slova smyslu tak můžete mít energii pyramid na pracovním stole, pod postelí, ve sklepě či lednici  nebo  doma v obýváku i když  na to máme  mnohem výkonnější zařízení.

Pokud proud energie potřebujete z nějakého důvodu vypnout, stačí, když na TELABAR  položíte libovolný magnet. Po jeho sejmutí se proud energie zase obnoví.  Snímek v rentgenovém spektru zachycuje výron energie nad pyramidou v Gíze. Najde se zobrazovací metoda, která ukáže energie a změří frekvence vycházející z našich  zařízení?

Charakteristika vody se z velké části odvíjí z geometrie molekuly, která je u vody blízká tetraedru. Úhel pole mezi dvojicí kovalentních vazeb určuje míru energie, kterou voda dokáže přenášet.

 V čem je technologie anténního systému výjimečná

 „Šířka frekvenčního pásma, která se do vody přenáší, vyjádřená v hodnotách mocniny, je jedním z parametrů  posouzení příznivosti nebo aktivity vody. Frekvenční šířka pásma určuje, jak vysoké frekvence bude mít vlnění vodních částic a také charakterizuje, jak vysoké frekvence bio-energetického pole můžeme do vody zaznamenat. Pro člověka je významné, pokud maximální frekvence vody (hlavně vody v těle) se bude blížit maximální frekvenci vesmírného vlnění, tj. 10 na 75 Hz, což naše technologie splňují,“ píše ve své publikaci Souznění vesmíru a člověka z celostního psychotronickéko pohledu prof. Karel Bartušek, DrSc. Tyto frekvence nejsou pomocí konvenční techniky měřitelné, přesto existuje mnoho lidí, kteří je cítí. Celou publikaci si můžete v tištěné i elektronické podobě zakoupit v našem e-shopu  https://technologis24.cz/produkt/karel-batusek-knika-celistvost-vesmiru-a-cloveka/.

Historie vzniku   V Americe žije a pracuje velikán elektrotechnického průmyslu srbského původu, po kterém zůstalo několik set patentů, novinových článků a řada  do té doby nevídaných vynálezů. Teslův štít, vlečný paprsek, nebo elektromobil, ve kterém ve své době jezdil tehdy neuvěřitelnou rychlostí až 130 km/h několik týdnů, a to bez baterií, protože byl napájený elektřinou z okolního prostředí, se kterou Nikola Tesla experimentoval.  Na řadě Teslových vynálezů  se objevilo razítko přísně tajné, takže je všechny doposud neznáme. Tesla byl  také aktivní v oblasti léčení pomocí elektrického proudu a různých oscilátorů. Málokdo ví, že napsal knihu Moderní medicína a úzce spolupracoval s ruským lékařem Georgem Lakhovským, který vydává  zajímavou příručku uživatele širokopásmého oscilátoru, který byl předchůdcem antibiotik,  a používal  se v energetické medicíně. Viz přebal knihy  The Lakhovsky:  Multiple  Wave Osciolator – Handbook.

V nedávné době národností Srb a povoláním gynekolog doktor Tomič v Teslově muzeu v Bělehradě nalézá velice zajímavý a konstrukčně  jednoduchý  výrobek, který se již v roce 1925 vyráběl pod značkou LAKITES – což je onen širokopásmový oscilátor, který se dnes s různými názvy úspěšně prodává po celém světě.   Sám jsem na svém těle pocítil jeho sílu, proto jsme s tímto zajímavým přístrojem s úctyhodným bio-energetickým výkonem 14.500 jednotek BOVIS začali experimentovat. Původně  jsme jeho využití zamýšleli  jen na vodu, ale uspořádanost vodních molekul byla nízká a nesourodá, což se projevilo v nevyváženosti mužsko-ženské  energie, kterou vyzařoval. Testovali jsme celou řadu velikostí a materiálů jako je hliník, chrom, titan nebo stříbřitě  zbarvený plast. Každý z materiálů má svá specifika. Dnes už víme, že přebytek mužské silové – jangové energie byl daný původně použitým materiálem – do červena zbarvenou mědí, proto používáme stříbřitě vypadající, jemněji žensky a konejšivě vyzařují materiály.

Tímto výrobkem mnozí  objevují Ameriku, proto zcela záměrně ukazujeme použitý anténní systém, aby si každý mohl vyzkoušet, že energie, kterou využívá, je všude kolem nás. Cena jako letopočet – psal se rok 1492, když Kolumbovy lodě přistály u amerických břehů a domorodci s údivem zírali na neznámé  návštěvníky. TELABAR proto nabízíme za 1492 Kč bez DPH.  Předpokládám, že dokončením TELABARu je již naše produktová řada energo-informačních systémů pro vodu završená a z naší široké nabídky si vybere opravdu každý.

Kde se bere energie, která z našeho prkénka vychází?  

Japonský lékař Masaru Emoto, který se po celém světě proslavil focením zmrazených krystalů vody, ve své publikaci Voda a léčivá síla modlitby v kapitole Krystaly vody z chrámu Sukato dochází k závěru, že různá místa vyzařují různé energie. Voda spadlá z mraků na kostel vykazuje velice vysokou míru energie, takže hodnoty sloupcového grafu v uvedené publikaci  zobrazující hodnotu Bio-energie ční jak Eiffelova věž v přízemní zástavbě. Stejná voda spadlá z mraků o kousek dál je tím přízemním stavením. Profesorka Blanche Merz šla mnohem dál. Procestovala celý svět a ve svých velice dobře čtivých knihách zdokumentovala místa s různou mírou energie. Založila vědní obor geobiologie a věnuje se vlivu energie místa na živé organismy. Jednotky Bovis jsou pojmenované po francouzském fyzikovi a používají se pro měření a detekci silových míst. Stejná stupnice je použitelná pro měření energie potravin, tedy i vody. Energie zdravého živého organismu vykazuje hodnotu cca 8 000 Bovis. Vše, co má vibrační energii nižší, tedy organismům energii ubírá. Některá energeticky silná a silová místa, jako jsou tibetské chrámy či některé přírodní útvary, vykazují hodnotu energie 12-15.000 Bovis a Blanche Merz ve své knize Místa síly popisuje i energetická místa, kde dochází ke zvyšování vibrační úrovně lidstva a k zasvěcení. Tunely v komplexu Ravne u pyramid v Bosně, kde dochází k samovolnému vyléčení různých nemocí, vykazují až 25.000 Bovis.

O zdroji energie, ze kterého pochází a ze kterého se čerpá energie, o které mluvíme,  odborná literatura mlčí. Snad je to tím, že by bylo nutné přepsat mnoho knih a přijmout to, co je z vědeckého materialistického pohledu zatím nepřijatelné, a sice že svět není jen náhodně poházená hromada kamení, ale že celý vesmír funguje jako dokonale vyladěný  a vyvážený systém, který má inteligentní plán. Hledaným Zdrojem energie tedy může být:  ta ruka co  všechno napsala, všeobímající světový řád – LOGOS, nebo taky Bůh, Reiki, Čchi, Živa, Éter, nebo jen Zdroj, či Láska. Ta energie má v mnoha národech různá jména, a přesto jde stále o stejnou Zdrojovou energii, která stvořila celý vesmír a stále ho udržuje v chodu jako přesně postavený hodinový  stroj. Říkejme mu tedy Zdroj.

Závěr – Bio-energetické harmonizéry pro vodu

Všechny Bio-energetické  harmonozéry  pro vodu z výrobního sortimentu spolku ENERGIS 24 – modré klíče působí na atomární a molekulární strukturu vody výhradně pomocí jemných Bio-energetických polí, která vodě předávají informaci prostřednictvím jemných vibrací. Žijeme v úžasné době, kdy se za nové objevy už neupaluje. Je to změna celého myšlenkového systému, odklon od  materialistického pojetí světa a  orientace na duchovní princip jednotného systému stvoření, inteligentního plánu, kde všechno se vším souvisí a vše je obsaženo ve všem. Jsme obklopeni nepřeberným množstvím energetických polí, vibrací, zvuků a myšlenek a máme úžasnou svobodu a možnost volby, na co se naladíme a jaké frekvence budeme přijímat, což tvoří náš vnitřní svět – vlastní myšlenkový vesmír. A je také na nás, co budeme vysílat dál. Je mi ctí, že můžeme vytvářet a nabízet v mnoha ohledech revoluční a průlomové Bio-energetické harmonizéry  (energo-informační technologie), které pomáhají obnovit naše spojení se zdrojem čisté  lásky plné inteligentní energie, a tím přispívat k proměně světa a lidského vědomí.

Možná rizika z nesprávného použití – nejsou. 

Při správném použití dle výše uvedeného návodu k obsluze  žádná rizika nehrozí.  Pokud  budete mít potřebu anténní systém vypnout, položte na něj libovolný magnet. Po jeho sejmutí se proud energie zase obnoví.

Záruky

Záruka  na povrchovou ochranu v zákonné délce  24 měsíců. Záruka na energetickou funkci výrobku 7 let. Protože víme, že naše systémy fungují, poskytujeme Garanci v délce  99 dnů na vrácení celé kupní ceny při vrácení nepoškozeného výrobku bez udání důvodu.  To  platí na každý první výrobek   zakoupený stejným zákazníkem.  Zatím nám nikdo nic nevrátil, naopak si většinou ještě něco koupil nebo nás doporučil přátelům.

Reklamace:  Na adrese  výrobce

Sídlo a kontakt:   Energis 24, IČO:     01552996     DIČ:  CZ015 52996,    Mgr. Radovan Šejvl

Další informace

Rozměry 15 × 0.2 cm