Vysvětlení principu technologie na strukturování paliv – NG – Bio

Po mnoha letech intenzivního výzkumu v oblasti jemných neviditelných energií  firma New Generation BIO – Renner  zvládla  přeměnu  molekulární struktury do měřitelných výsledků. Zvládnutí těchto speciálních postupů umožňuje velice široké využití  jejich výrobků.

Technologie

Mezi dvě základní východiska  firmy N-G patří, že v okolním  prostoru existují neviditelné energie a že každý materiál má informační strukturu, což není všeobecně známý fakt.

Se znalostmi o těchto energiích v prostoru a jejich vztahu k informačním strukturám je tedy možná změna molekulárníchstruktur.

Ale co jsou ty hlavní elementy molekulární struktury? To jsou atomy. Každý atom je definovaný počtem elektronů, protonů a neutronů, které jsou v něm obsaženy. Nyní stojí každý před otázkou, kdo řekne těmto třem elementům, jak se mají uspořádat do specifického atomu? Můžeme to porovnat s lidským tělem. Po oplození se buňky začínají specifickým způsobem dělit, takže např. vznikne nějaký orgán. Víme, že za tento proces je zodpovědná DNA. Ale co je ta DNA? Je to informační řetězec, informační plán našeho života.

Ale zpět k atomu. Ten má tedy DNA, která elektronům, protonům a neutronům “říká”, jak se musejí uspořádat, aby vznikla specifická materie – atom a v důsledku pak molekula.

N-G je schopna tyto informační struktury využít ke změně hmoty  nebo s ní jakožto nositelem informace změnit strukturu jiné hmoty.

N-G New-Generation

Ing. Ing. Herbert Renner