Oborové reference – topné a chladicí systémy

Snížení spotřeby tepla o 10 %

V obytných domech bylo po nasazení technologie na strukturování vody do oběžného topného systému zaznamenáno  snížení spotřeby tepla o 10 %. Poprvé to bylo zdokumentováno v roce 1999  na innsbruckém Tříkrálovém sídlišti. V domě č. 100 v Reichenauerově ulici bylo instalováno zařízení, ve dvou dalších obdobných domech ne.  Důvodem je lepší přenos tepla. Snad každý, kdo viděl vypouštět vodu z topení, ví, že jde o černou páchnoucí tekutinu, která na vnitřním povrchu topných systémů vytváří mazlavý film. Ten je složený nejen z úlomků materiálu popř. koroze, ale hlavně z těl odumřelých bakterií. Po nasazení technologie na strukturování vody a  odkalení topného systému již má tekutina v  potrubí charakter pitné vody.

Rozpuštění starých vápenných usazenin

Na většině našeho území  je voda tvrdá až extrémně tvrdá, což je dáno geologickým podložím a množstvím ve vodě rozpuštěných minerálů.  Kdo viděl zevnitř vodovodní potrubí   po mnoha letech používání, ví, že v něm hlavně u teplé  pitné vody příliš prostoru pro vodu nezbývá. Takto zanesené  potrubí  není možné opravit jinak než sbíječkou.

Nabízíme efektivnější řešení

Naše řešení vodu na molekulární úrovni pozmění – tedy pozmění  její vnitřní strukturu a nejen že potrubí zevnitř zůstane čisté, ale dokonce dojde k rozpuštění starých usazenin.

 

 

 

 

Vodní kámen se již nevytváří

změna forem vápníku z kalcitu na aragonit

Strukturováním vody dochází ke změně forem vápníku z kalcitu na anagonit, takže se již neusazuje vodní kámen, respektive ho najdete v mazlavé, snadno odstranitelné formě a Vaše potrubí zůstane čisté.

Vše funguje v domácím i průmyslovém měřítku

 Všechny dimenze potrubí

Průtokové jednotky (pro oběžné topné a chladicí systémy s červenou nálepkou) i systémy pro pitnou vodu (s modrou nálepkou) jsou k dispozici ve všech odstupňovaných průměrech od 3/8“ do 4“ (palcového průměru, tedy DN 10 až DN 100).  Ponorné válce jsou určené pro úpravu vody  v jímkách, nádržích, studnách bazénech a jezírkách.

 

Bez zanášení potrubí – příklady z praxe

Firma Messer Austria je podnik, který vyrábí čisté plyny, použitelné při sváření i při narkózách na operačních sálech. „Problémem bylo, že přenos tepla mezi rozvodem a chladicími věžemi nebyl kvůli zanesení řasami a zavápnění optimální. Chladicí voda byla z tohoto důvodu moc teplá, takže jsme přirozeně měli značně vyšší náklady na energii,“ vysvětluje Alois Wagner, zodpovědný za úsek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. „Investice se pohybovala kolem 8000 EUR. V jednom jediném roce jsme ale ušetřili 12 350 EUR. Zařízení se tedy rychle zaplatilo, nehledě na to, že teď už vůbec nemusíme používat žádné pesticidy, což nás jako podnik, který má kladný vztah k životnímu prostředí, těší.“

Isosport v Eisenstadtu

Obdobný problém – vápenné usazeniny v rozvodech, zesílený růst řas a bakterií ve vyrovnávacích nádržích, korozí znečištěná chladicí voda – zatěžoval chlazení strojů při zpracování umělých hmot ve firmě Isosport v Eisenstadtu. Nedostatečné chlazení vedlo k tomu, že se umělá hmota, ze které se později vyráběly lyže a snowboardy, začala prohýbat a nakonec nebyla použitelná. Aby nebyla výroba ohrožena nedostatečným chlazením, musely se používat chemikálie a pesticidy, což znemožňovalo vypouštění chladicí vody do veřejné kanalizační sítě. Po jednoapůlročním provozu technologie na strukturování vody se natolik zlepšila kvalita chladicí vody a chladicí výkon, že se to projevilo i na kvalitě výrobků a reklamace zmizely. Průběžné analýzy dokládají zvýšenou kvalitu chladicí vody. Usazeniny vápníku jsou tak minimální, že mohou být spláchnuty tlakovou vodou, zatímco dříve se musely odstraňovat mechanicky.

Chlazení vstřikolisů v ČR

V ČR byla s podobným výsledkem k podobnému účelu jako první Granderova technologie nasazena na chladicím okruhu vstřikolisů ve firmě IDSC v Mladé Vožici.

Parogenerátory všech rozměrů a výkonů se proto mnohem lépe a snadněji čistí. 

 

Sanace chladicího zařízení

Montic Diary je závod zpracovávající mléko v jihoafrickém Johannesburgu. Sortiment výrobků zahrnuje pasterizované mléko, smetanu, kyselou smetanu a mléčné nápoje. Každý den se zpracuje 120 000 litrů mléka. Zásobování vodou je pro mlékárenský provoz otázkou existence. Kilometry dlouhá potrubí, potrubní zařízení a ventily jsou drahými instalacemi, které vyžadují stálou výměnu a údržbu. Pro zpracování, čištění a chlazení se čerpá z vlastní studně každou hodinu okolo 16 000 litrů vody. Podnik stál před úkolem s konečnou platností odstranit permanentní vápenné úsady v chladicí věži, bojlerech a trubkách. Zavápnění vedlo k tomu, že chlazení nefungovalo bezvadně. Za účelem odstraňování vápenného povlaku se každé tři měsíce otevírala chladicí věž.

Každý druhý rok musela být věž vyměněna. Samotné chemické ošetřování nevedlo k uspokojivému výsledku. Po instalaci technologie na strukturování vody v chladicím zařízení bylo dosaženo těchto výsledků: během dvou týdnů se povlak začal lámat a byl bez námahy ručně odstraněn, o tři týdny později bylo možné chladicí věž vyčistit paprskem páry a po dvou dalších týdnech již nebylo zjištěno žádné zavápnění. Pasterizační postup vyžaduje 784 kilogramů páry za hodinu, která se vyrábí ve dvou kotlích, které byly neustále zavápněny. Vestavěná technologie dovolila snížit množství rozpouštědel nejprve na polovinu, později pak zredukovat o dvě třetiny. Potom i v tomto úseku již nebyly zjistitelné žádné návosy vodního kamene. Další přístroj byl namontován přímo na studnu, ze které se čerpá voda pro mlékárnu. Staré vápenné skvrny v zařízení pro studenou vodu pozvolna zmizely a koroze pomalu, ale stále ubývala. Roury položené při uvádění zařízení do provozu nevykazovaly  po šesti měsících ani zavápnění, ani korozi.

Tyto pozitivní výsledky vedly k masivním úsporám při údržbě, na chemikáliích, při výměně přístrojů a na pracovních hodinách.

Technologii na strukturování vody proto najdete i  kotelnách a v topných rozvodech průmyslových i sídlištních celků. Jedním z příkladů je i Energie Münchwilen AG

Energie Münchwilen AG

Teplárna „Schnitzelheizwerk Murgtal“ byla postavena v roce 2011 a už po prvních měsících provozu měla problémy se zanášením deskového výměníku tepla. Po chemickém, fyzikálním a mikrobiologickém rozboru  se zjistilo, že problém je  v mikrobiologii! Na základě mnohaletých zkušeností s biologickými problémy v průmyslovém použití a v oblasti topných oběhových systémů došlo k nasazení technologie pro strukturování vody v uzavřeném topném okruhu systému, aniž by bylo třeba vyměnit vodu. Úspěch biologického pročištění a mikrobiologické stabilizace vody v oběhovém systému díky použití technologie na strukturovaní vody byl ihned viditelný a potvrzený  laboratorní analýzou.

Na základě této zkušenosti byla v roce 2014 instalována další technologie na strukturování vody v topném  systému. Druhý projekt je mnohonásobně větší než projekt „Murgtal“. Topné rozvody kromě  rodinných domů a sídlištních celků zásobují i průmyslový podnik Diversey AG. Už při uvedení do provozu s demineralizovanou vodou se ukázalo silné a zapáchající zakalení během cca 14 dní. Důvodem bylo, že průmyslová vyhřívací otopná soustava  nebyla napojena na proplach a výměnu topné vody. Díky strukturované vodě se tedy vyřešilo znečištění v potrubním systému!

Na základě vlastnosti biologického pročišťování vody v oběhovém systému, která byla aktivována díky strukturované vodě, se znečištění a zákal vody v oběhovém systému odstranil  bez dalších dodatečných opatření a požívá se jen  pH-vyrovnávač. Stálé odběry vody potvrzují, že voda v oběhovém systému je zcela a trvale vyčištěna.

Strukturovaná voda v topném systému má vysokou mikrobiologickou stabilitu,  takže není třeba přidávat žádné dodatečně chemikálie, což v konečném důsledku uživateli přináší nižší náklady  značný přínos pro životní prostředí.

Zvláčnění cihlářské směsi

Více než stoletá cihelna rodiny Leitlových v Eferdingu v Horním Rakousku je v současnosti nejmodernější v Evropě. Leitlův výzkumný tým velice intenzivně studoval vlastnosti vody, která je nezbytná pro výrobu cihlářské směsi. Při použití technologie na strukturování vody  dochází ke snížení povrchového napění tody, což se promítlo i do vlastností hliněné směsi. Na začátku výrobního procesu se cihlářská hlína mísí s vodou, aby byla plastická a dobře tvarovatelná. S pomocí nové  technologie bylo zřejmé, že směs vody s hlínou byla značně plastičtější a homogennější, což je možné přičíst nižšímu povrchovému napětí strukturované vody. A také když se cihla vysuší a vypálí, neztrácí se pozitivní účinek upravené vody – neboť voda je energie, hlína je energie, a tyto energie se přenášejí do promíchaného a prohněteného stavu. Voda tedy odevzdává energii hlíně, v níž se poté ukládá.

 Dole v Dole

Důlní činnost a následné procesy k získání ušlechtilého kovu z rudy vyžadují ohromné množství vody. Poznatky z univerzity v Grazu o tom, že technologie na strukturování vody  snižuje její povrchové napětí, vedly k myšlence udělat pokusy v laboratoři a následně v těžebním průmyslu. Tvorba ložisek nerostů je nemyslitelná bez vody jako rozpouštědla a transportního prostředku. Voda má tedy vliv na tvorbu nerostných ložisek i získávání kovů. Více než 40 % známých světových zásob mědi leží v Chile. Chuquicamata je největším povrchovým ložiskem a El Teniente největším hlubinným dolem. Ve státní těžební společnosti Codelco se těží a zpracovávají sirníky a oxidy mědi. Sirníky se sbírají do flotačních nádrží, rozemelou a elektricky rafinují, aby se vyrobily katody z kovové čisté mědi. Právě v tomto provozu jsou nasazené technologie na strukturování vody Grander, které zvyšují výtěžnost mědi. První pokusy v roce 2001 provedl pan Tulio Araya Luco, který je jedním z nejzkušenějších vědců v extrakční metalurgii. Vedle zvýšené vytěžnosti bylo zaznamenáno značné urychlení celého procesu.

Z firemních podkladů Grander – Journal III a Industrie Journal   vybral a sestavil – Radovan Šejvl